Techniczny zbiór informacji o Z-Wave

Informacje ogólne

SmartThings Hub to centralny kontroler z certyfikatem Z-Wave. Może być włączony do dowolnej sieci Z-Wave i współpracować z certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave innych producentów. Aby dodać urządzenie Z-Wave do sieci huba lub skopiować informacje sieciowe do innego kontrolera. Klikamy na ekranie głównym aplikacji „Dodaj” (+) i kolejno „Urządzenie”, wybieramy z listy marek „Z-Wave” >> „Generic Z-Wave Device”, dalej postępujemy zgodnie z instrukcją na ekranie. Aby sterować dołączonym urządzeniem, znajdź je w głównej sekcji aplikacji i dotknij jego nazwy, aby wyświetlić widok szczegółowy urządzenia.

Wszystkie niezasilane bateriami urządzenia Z-Wave, będą działać jako repeatery Z-Wave – niezależnie od dostawcy – w celu zwiększenia niezawodności sieci.

SmartThings Hub to produkt Z-Wave z zabezpieczeniami. Gdy do sieci inteligentnego domu zostanie dodane urządzenie Z-Wave z włączonymi zabezpieczeniami, jego bezpieczna komunikacja będzie szyfrowana 128-bitowym algorytmem AES.

Reset / wykluczenie urządzenia Z-Wave 

Urządzenia Z-Wave wymagają osobnego polecenia i fizycznego potwierdzenia z samego urządzenia (zwykle naciśnięcie przycisku) w celu zresetowania (lub „wykluczenia”) i usunięcia ze starego koncentratora (takiego jak SmartThings Hub).

Uwaga: aby wykluczyć urządzenie Z-Wave w aplikacji SmartThings, musisz mieć fizycznie urządzenie przy sobie i znajdować się w zasięgu SmartThings Hub.

Usuwanie i wykluczanie urządzeń, które jest już podłączone do centrali

Twój Hub automatycznie przejdzie w tryb wykluczenia, gdy urządzenie Z-Wave zostanie usunięte z menu Urządzenia.

 1. Na ekranie głównym wybierz Menu ( Ikona menu) i dotknij Urządzenia 
 2. Wybierz Więcej opcji ( Ikona Więcej opcji) i dotknij Edytuj 
 3. Wybierz urządzenie i dotknij Usuń urządzenie
 4. Dotknij opcji  Usuń,  aby potwierdzić
 5. Aplikacja wyświetli monit o wykluczenie Z-Wave na urządzeniu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby poznać konkretne kroki wykluczania
 6. Aplikacja wskaże, kiedy urządzenie zostanie pomyślnie usunięte. Dotknij Gotowe.
Reset urządzenia, które nie jest jeszcze połączone z centralą

Jeśli masz problem z dodaniem urządzenia Z-Wave, które było wcześniej używane, lub jeśli nowe urządzenie nie łączy się po kilku próbach, może być konieczne wykluczenie tego urządzenia. Standardowa procedura wykluczenia urządzenia Z-Wave powinna rozwiązać problemy.  Oto kroki, jakie należy wykonać:

 1. Na ekranie głównym wybierz Menu ( Ikona menu) i dotknij Urządzenia 
 2. Wybierz SmartThings Hub
  • Jeśli masz SmartThings Wifi, wybierz koncentrator Wifi, a następnie Użyj SmartThings Hub
 3. Dotknij Więcej opcji ( Ikona Więcej opcji) i wybierz  narzędzia Z-Wave
 4. Kliknij Wykluczenie Z-Wave
 5. Aplikacja wyświetli monit o wykluczenie Z-Wave na urządzeniu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby poznać konkretne kroki wykluczania
 6. Aplikacja wskaże, kiedy urządzenie zostanie pomyślnie usunięte. Stuknij Gotowe.

Klasy poleceń obsługiwane przez SmartThings Hubs

Następujące klasy poleceń Z-Wave są obsługiwane przez SmartThings Hub:

Command ClassVersionRequired Security Class
Z-Wave Plus Info2None
Transport Service2None
CRC 16 Encapsulation1None
Supervision1None
Inclusion Controller1None
Security 01None
Security 21None
Association Group Info1Highest Granted
Device Reset Locally1Highest Granted
Manufacturer Specific1Highest Granted
Power Level1Highest Granted
Association2Highest Granted
Version2Highest Granted

SmartThings Hub steruje urządzeniami z nieznanymi typami urządzeń za pomocą podstawowej klasy poleceń.

Włączanie SmartThings Hub do innej sieci Z-Wave

Tryb uczenia się umożliwia koncentratorowi przyłączenie się do sieci lub opuszczenie jej albo otrzymanie najnowszych aktualizacji sieciowych od innego kontrolera w sieci. Pamiętaj, że możesz dodać koncentrator do innej sieci Z-Wave tylko wtedy, gdy nie dodano żadnych urządzeń Z-Wave. W przeciwnym razie należy najpierw usunąć wszystkie urządzenia Z-Wave z koncentratora. Po dodaniu SmartThings Hub do innej sieci Z-Wave może nie otrzymywać powiadomień z niektórych urządzeń zasilanych bateryjnie. Pomoc techniczna SmartThings nie zapewnia pomocy klientom korzystającym z koncentratora z innymi kontrolerami Z-Wave.

Oto kroki, aby przełączyć koncentrator w tryb uczenia się, aby otrzymać informacje sieciowe z innego kontrolera Z-Wave:

 1. Przygotuj drugi kontroler Z-Wave do skopiowania informacji o jego sieci do koncentratora. Można to nazwać trybem włączania, dodawania, przenoszenia, kopiowania lub replikacji.
 2. Zaloguj się do graph.api.smartthings.com
 3. Kliknij Moje lokalizacje
 4. Kliknij lokalizację z centrum
 5. Wybierz centrum
 6. Wybierz opcję Wyświetl narzędzia
 7. Kliknij Dołącz / opuść inną sieć Z-Wave
  • Tryb nauki Z-Wave zostanie zainicjowany na 8 sekund

Spowoduje to rozpoczęcie trybu nauki w koncentratorze. Otrzymanie wszystkich informacji o sieci i załadowanie wszystkich urządzeń może zająć więcej czasu. Sprawdź inny kontroler, aby potwierdzić, czy transfer się powiódł.

W zależności od innego kontrolera mógł nie przenieść roli głównego kontrolera do SmartThings Hub, a koncentrator może nie być w stanie dodawać nowych urządzeń. Aby usunąć koncentrator z innej sieci i zresetować go do wartości domyślnych, wykonaj te same kroki powyżej, ale zamiast tego ustaw drugi kontroler w trybie usuwania lub wykluczania.

Jak kontrolowane polecenia wysyłane z koncentratora do urządzeń

Urządzeniami Z-Wave podłączonymi do SmartThings Hub można sterować za pomocą aplikacji mobilnej SmartThings. Interakcja z urządzeniem w aplikacji mobilnej poprzez kliknięcie przycisku, przesunięcie suwaka itp. Generuje akcję na platformie SmartThings, która jest obsługiwana przez przypisaną do urządzenia obsługę typu urządzenia (DTH). DTH tłumaczy polecenia z platformy SmartThings na odpowiednie polecenia Z-Wave, które Hub ma wysłać do urządzenia. 

Ten przykład DTH pokazuje, ile typowych poleceń może być obsługiwanych. Pełną listę funkcji oferowanych przez DTH można znaleźć w dokumentacji DTH API.

Poniżej znajduje się lista kontrolowanych klas poleceń Z-Wave, których używa Hub:

BasicManufacturer SpecificBinary Switch
Multi-Channel AssociationDoor LockVersion
Multilevel SwitchWake UpThermostat Fan Mode
Z-Wave Plus InfoThermostat ModeCRC-16 Encapsulation
Thermostat Operating StateMulti-ChannelThermostat Setpoint
Security 0AssociationSecurity 2
Association Group InformationInclusion ControllerDevice Reset Locally

Uwaga: te klasy poleceń mogą działać tylko z preferowanymi urządzeniami.

Ponadto koncentrator wykorzystuje podzbiór powyższych klas poleceń do przeprowadzania automatycznego wywiadu z nowo dodanymi urządzeniami. Ten wywiad obejmuje następujące kroki:

 1. Wywiad z wersją: Hub wysyła do urządzenia zapytanie o wersje obsługiwanych klas poleceń.
 2. Wywiad dotyczący asocjacji/skojarzeń wielokanałowych: Hub wysyła do urządzenia zapytanie o listę obsługiwanych grup asocjacyjnych, listę węzłów w każdej grupie oraz informacje o grupie asocjacyjnej dla każdej grupy. Hub, jeśli to możliwe, doda się również do grupy linii życia urządzenia.

Aby dokładniej zilustrować, jak ręcznie sterować urządzeniem za pomocą wymienionych klas poleceń Z-Wave, rozważymy kilka typowych przykładów.

Przykład: przełącznik Z-Wave

Po dołączeniu przełącznika Z-Wave urządzenie pojawia się na desce rozdzielczej aplikacji mobilnej jako karta z pojedynczym przyciskiem włączania/wyłączania i polem statusu wskazującym, że urządzenie jest wyłączone. Kliknięcie przycisku wywołuje zdarzenie, w którym DTH urządzenia jest tłumaczone na polecenie zestawu podstawowego. Hub wysyła następnie polecenia do urządzenia, aby aktywować przełącznik. Ponadto karta jest aktualizowana, aby pokazać nowy stan przełącznika. 

Kliknięcie karty powoduje wyświetlenie strony urządzenia z dodatkowymi elementami sterującymi. Strona urządzenia zawiera przycisk do włączania i wyłączania przełącznika, a także interfejsy do planowania zdarzeń włączania/wyłączania w przyszłości. Te zdarzenia są wykonywane przez platformę SmartThings w odpowiednim czasie, powodując, że koncentrator wysyła polecenia do urządzenia.

Przykład: Z-Wave Lock

Po oddaniu blokady drzwi Z-Wave urządzenie pojawia się na pulpicie nawigacyjnym aplikacji mobilnej jako karta z pojedynczym przyciskiem blokady/odblokowania oraz polem statusu wskazującym, czy urządzenie jest zablokowane/odblokowane. Kliknięcie przycisku wyzwala zdarzenie, w którym sygnał DTH urządzenia przekształca się w polecenie ustawienia operacji zamka drzwi. Następnie Hub wysyła do urządzenia polecenie aktywacji blokady. Ponadto karta jest aktualizowana, aby pokazać nowy stan zamka. 

Przykład: Przełącznik ściemniacza Z-Wave

Po dołączeniu ściemniacza Z-Wave urządzenie pojawia się na desce rozdzielczej aplikacji mobilnej jako karta z jednym przyciskiem włączania/wyłączania i polem statusu wskazującym, że urządzenie jest wyłączone. Kliknięcie przycisku wyzwala zdarzenie, które DTH urządzenia przekształca na polecenie Przełącz wielopoziomowe ustawienie. Hub następnie wysyła polecenie do urządzenia, aby aktywować przełącznik. Ponadto karta jest aktualizowana, aby pokazać nowy stan przełącznika.

Kliknięcie karty powoduje wyświetlenie strony urządzenia z dodatkowymi elementami sterującymi. Strona urządzenia zawiera przycisk do włączania i wyłączania przełącznika, a także interfejsy do planowania włączania/wyłączania w przyszłości. Dodatkowo ściemniacz zapewnia kontrolę ustawiania poziomu ściemniania. Podobnie jak w przypadku kliknięcia przycisku włączania/wyłączania, przesunięcie tego elementu sterującego powoduje wygenerowanie polecenia.

Przykład: termostat Z-Wave

Po dołączeniu termostatu Z-Wave urządzenie pojawia się na desce rozdzielczej aplikacji mobilnej jako karta z polem statusu wskazującym aktualną temperaturę.

Kliknięcie karty powoduje wyświetlenie strony urządzenia z elementami sterującymi termostatu i polami stanu. Zmiana ustawienia wyzwala zdarzenie, które DTH urządzenia przekłada na odpowiednie polecenie Z-Wave. Hub wysyła następnie polecenie do urządzenia, aby sterować termostatem. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat pól stanu i elementów sterujących termostatu Z-wave, zapoznaj się z poniższą tabelą:

Pole statusuPrzykładowe pole
Obecna temperatura69°F
Stan operacyjnyOgrzewanie
KontrolaOpisWyzwalane polecenie
Temperatura ogrzewaniaZmień nastawę ogrzewania termostatuNastawa nastawy termostatu
Temperatura chłodzeniaZmień nastawę chłodzenia termostatuNastawa nastawy termostatu
Tryb termostatuZmień tryb pracy termostatuUstawiony tryb termostatu
Tryb wentylatoraZmień tryb pracy wentylatoraUstawiony tryb wentylatora

Co to jest Z-Wave S2? 

Z-wave S2 to nowy i ulepszony protokół bezpieczeństwa dla certyfikowanych urządzeń zgodnych z Z-Wave S2. Począwszy od 2018 roku, nowsze urządzenia Z-Wave są upoważnione przez Z-Wave Alliance do obsługi zabezpieczeń S2. Zabezpieczenia S2 pozwalają na bezpieczniejsze niż kiedykolwiek dodawanie urządzeń Z-Wave, a także zwiększają żywotność baterii i niezawodność urządzenia. 

Czym różni się protokół bezpieczeństwa Z-Wave S2 od Z-Wave S0? 

Protokół bezpieczeństwa Z-Wave S2 wykorzystuje nową metodę, aby zapewnić, że po dodaniu urządzeń Z-Wave S2 mają one najbezpieczniejszą metodę parowania. Obecnie istnieją trzy grupy Z-Wave S2:  

 • Kontrola dostępu Z-Wave S2
 • Z-Wave S2 uwierzytelniony 
 • Z-Wave S2 nieuwierzytelniony

Jak dodać urządzenie Z-Wave S2? 

W aplikacji mobilnej SmartThings:

 1. Na ekranie głównym dotknij  ikony Plus (+) i wybierz Urządzenie.
 2. Wybierz producenta urządzenia, a następnie urządzenie Z-Wave, które chcesz dodać.
 3. Kliknij Start
 4. Wybierz koncentrator dla urządzenia i pomieszczenie dla urządzenia, kliknij Dalej.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub wykonaj czynności podane przez producenta, aby przełączyć urządzenie w tryb dołączania.
 6. Zeskanuj kod QR znajdujący się na Twoim urządzeniu.
  • Jeśli nie możesz zeskanować kodu QR, wybierz opcję Dodaj urządzenie ręcznie
  • Wprowadź pierwsze 5 cyfr kodu DSK lub numeru PIN znalezionego na urządzeniu.
  • Kliknij Dodaj urządzenie.

Uwaga: Urządzenia sklasyfikowane jako Z-Wave S2 Unauthenticated dodadzą się do SmartThings bez konieczności skanowania kodu QR lub wprowadzania kodu PIN. Urządzenia te nadal korzystają z protokołu bezpieczeństwa Z-Wave S2.

Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie Z-Wave obsługuje S2? 

Urządzenia Z-Wave obsługujące protokół bezpieczeństwa Z-Wave S2 powinny mieć wyraźne i widoczne oznaczenia na produkcie, które zawierają klucz specyficzny dla urządzenia. 

Jeśli dodano urządzenie Z-Wave S0, a potem pojawiła się aktualizacja do Z-Wave S2.

Urządzenia Z-Wave S2 dodane przed udostępnieniem tej funkcji będą nadal używać starszego protokołu bezpieczeństwa Z-Wave S0. Jeśli chcesz, aby Twoje urządzenie korzystało z nowego protokołu bezpieczeństwa S2, będziesz musiał wykluczyć i ponownie dodać urządzenie, wykonując powyższe kroki.

Skąd mam wiedzieć, jakiego protokołu bezpieczeństwa używa moje urządzenie Z-Wave?

Podczas dodawania starszych urządzeń innych niż S2 w aplikacji SmartThings pojawi się następujący monit.

„Twoje urządzenie zostało podłączone, ale nie korzysta z najwyższego poziomu zabezpieczeń. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, wyklucz urządzenie i spróbuj dodać je ponownie ”.

Poziom bezpieczeństwa sieci można również sprawdzić za pomocą IDE SmartThings. 

 1. Wejdź na graph.api.smartthings.com
 2. Zaloguj się na swoje konto
 3. Wybierz My Devices obok nazwy lokalizacji
 4. Wybierz odpowiednie urządzenia.
 5. W sekcji Data znajduje się informacja o poziome bezpieczeństwa
Więcej znajdziesz tutaj.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s