Najczęstsze problemy techniczne w SmartThings Hub i przy dodawaniu urządzeń

Zapraszamy do niniejszego poradnika przedstawiającego kilkanaście problemów technicznych wraz z rozwiązaniami, jakie występują podczas korzystania centrali inteligentnego domu SmartThings oraz podczas dodawania do ekosystemu nowych urządzeń. Zapraszamy do drugiego poradnika koncertującego się na problemach podczas codziennego korzystania z urządzeń i czujników w ekosystemie SmartThings.

Spis treści problemów:

 1. Kod błędu 15-200 – błąd dodania urządzenia
 2. Centrala jest w trybie offline lub odłączonym
 3. Problem z podłączeniem urządzenia – komunikaty podczas parowania urządzeń
 4. Co oznaczają kolory LED na piaście?
 5. Jak zrestartować SmartThings Hub?
 6. Jak zresetować centralę do ustawień fabrycznych
 7. Nie znaleziono koncentratora
 8. Połączenie nie powiodło się / koncentrator offline podczas instalacji
 9. Rejestracja nieudana
 10. Czy oprogramowanie mojej centrali jest aktualne?
 11. Niepoprawny numer seryjny koncentratora

Kod błędu 15-200 – błąd dodania urządzenia

Error 15-200 występuje w aplikacji SmartThings podczas dodawania nowego urządzenia do ekosystemu inteligentnego domu. Na początku sprawdź połączenie Bluetooth, Wi-Fi oraz połączenie internetowe. Na usunięcie błędu pomaga przeinstalowanie aplikacji SmartThings. Aplikację należy odinstalować, bez usuwania danych i zainstalować ponownie ze sklepu Google Play (nie ze sklepu Samsunga Galaxy Store). Następnie zalogować się ponownie na konto Samsung. Podjąć kolejną próbę parowania nowego urządzenia, która powinna już przebiec pomyślnie.

Jeśli posiadasz szerokopasmowy Internet od operatora Orange, mówimy tutaj o Orange Światłowód. W tym wypadku należy zmienić ustawienia routera FunBox, zobacz czy masz ustawione w loginie xxxxxxxxxxxxxx@neostrada.pl/ipv6 ? Jeśli tak, wymuś połączenie po IPv4. Usuwamy pierwotny zapis i wpisujemy xxxxxxxxxxxxxx@neostrada.pl.

Dodatkowo jeśli próbujemy skonfigurować telewizor, lecz połączony jest on po kablu z routerem, to odłącz go i zostaw TV tylko na Wi-Fi. I spróbuj ponownie połączyć TV z aplikacją na telefonie. Telefon i TV muszą być połączone z jedną siecią, czyli jeśli TV połączysz przez 2,4 GHz, to telefon również musi być w tej częstotliwości z nią połączony, to samo tyczy się 5 GHz.

Centrala jest w trybie offline lub odłączonym

Aplikacja SmartThings wyśle ​​powiadomienie, jeśli Hub zostanie wyłączony. Oto kilka powodów, dla których Hub może być offline:

 • Problemy z połączeniem sieciowym
 • Brak prądu
 • Aktualizacje oprogramowania układowego

Problem z podłączeniem urządzenia – komunikaty podczas parowania urządzeń

Błąd 23% – produkt już zarejestrowany

Komunikat może wskazywać, iż zarejestrowaliśmy urządzenie już na innym koncie Samsung Account. W przypadku, gdy ekran pokaże Wam błąd związany z już zarejestrowanym urządzeniem będziecie mieć do wyboru dwie opcje – przy wyborze drugiej opcji nastąpi rozłączenie urządzenia z aktualnego konta Samsung Account, po czym będzie można dalej parować urządzenie do docelowego konta.

Błąd 39% – problem z autoryzacją

Błąd ten pojawia się zazwyczaj w 2 przypadkach:

– podczas parowania urządzenie przełączyło się korzystanie z transferu danych sieci komórkowej – wtedy wystarczy upewnić się, że możemy z powrotem przełączyć telefon na właściwą sieć WIFI i ponowić próbę parowania,

– sieć WIFI, której używamy jest zabezpieczona zbyt skomplikowanym hasłem – najlepszym rozwiązaniem jest zdjęcie hasła z sieci na czas parowania urządzeń, a po pomyślnym sparowaniu ponowne przwrócenie hasła.

WAŻNE: w momencie, w którym na ekranie telefonu „osiągniemy” próg 39% trzeba ponownie wcisnąć na sekundkę przycisk Smart Control na urządzeniu (w tym przypadku np. Na pralce). Po sygnale dźwiękowym telefon przejdzie do dalszego parowania.

Błąd 98/99% – błąd serwera

Błąd ten informuje o jednym z dwóch możliwych scenariuszy:

– problem z zasięgiem sieci WIFI – jeżeli jesteśmy zbyt daleko od routera, możemy mieć problem z finalizowaniem parowania – przydałoby się podejść bliżej naszego routera – po prostu potrzebujemy mocniejszego sygnału sieci WIFI <- na ten scenariusz mamy wpływ,

– problem z serwerem Samsung Account – tutaj pojawiają się schody – ze względu na stały rozwój aplikacji, a co za tym idzie aktualizacje, raz na jakiś czas możemy spodziewać się błędu, który informuje nas właśnie o pracach dotyczących samych serwerów <- na ten scenariusz nie mamy wpływu. Trzeba się po prostu uzbroić w (dłuższą) chwilę cierpliwości i próbować ponownie parować urządzenie w najbliższym czasie.

Co oznaczają kolory LED na piaście?

Dioda LED w SmartThings Hub wyświetla serię kolorów aby poinformować domownika o wykonywanej czynności bądź zidentyfikowanym problemie. Poniżej opis stanów diody LED z wyjaśnieniem znaczenia.

Czerwony / zielony (miga)

 • Co to znaczy: Hub jest gotowy do połączenia
 • Co należy zrobić:  Zobaczysz to po pierwszym podłączeniu koncentratora do zasilania z pudełka lub po przywróceniu ustawień fabrycznych. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, otwórz aplikację SmartThings, aby połączyć się z koncentratorem.

Niebieski (miga)

 • Co to znaczy: brak połączenia LAN, Hub nie ma adresu IP
 • Co należy zrobić: Prawdopodobnie jest to problem z połączeniem internetowym. Jeśli Twoje centrum jest połączone przez Wi-Fi, spróbuj zmiana sieci Wi-Fi lub podłącz koncentrator bezpośrednio do routera przez Ethernet. Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony do tylnej części koncentratora i nie jest poluzowany. Jeśli kabel Ethernet jest dobrze przylegający, ale niebieskie światło nadal miga, kabel może być uszkodzony.

Niebieski (jednolity)

 • Co to znaczy: Próba połączenia z chmurą / serwerami SmartThings
 • Co należy zrobić: Podczas normalnego procesu instalacji i pobierania aktualizacji oprogramowania układowego (w niektórych przypadkach) oczekuje się ciągłego niebieskiego światła. Jeśli jednak światło świeci na niebiesko dłużej niż 5 minut, oznacza to, że Hub nie może nawiązać połączenia z naszymi serwerami. Ten problem może wystąpić, gdy ruch wychodzący z sieci lokalnej jest blokowany. Sprawdź dwukrotnie ustawienia sieci i upewnij się, że podczas początkowej konfiguracji otwarte są następujące porty: 11111 , 443 i 39500

Magenta (miga)

 • Co to znaczy: Pobieranie aktualizacji oprogramowania układowego
 • Co należy zrobić: Ten migający różowawy kolor wskazuje, że Hub pobiera aktualizację oprogramowania, która może wystąpić podczas wstępnej konfiguracji lub wydania aktualizacji oprogramowania Hub. Nie odłączaj koncentratora podczas pobierania oprogramowania układowego.

Karmazynowy (stały)

 • Co to znaczy: Stosowanie aktualizacji oprogramowania
 • Co należy zrobić: spodziewaj się, że zobaczysz ten różowawy kolor podczas początkowej konfiguracji lub po aktualizacji oprogramowania wewnętrznego koncentratora. Nie odłączaj koncentratora podczas instalowania oprogramowania układowego.

Zielony (miga)

 • Co to znaczy: Hub szuka urządzeń, z którymi można się połączyć
 • Co robić: Jest to całkowicie normalne i oczekiwane. Dioda LED zacznie migać na zielono, gdy zaczniesz podłączać nowe urządzenie za pośrednictwem aplikacji i przestanie działać, gdy urządzenie zostanie podłączone lub gdy opuścisz ekran połączenia.

Zielony (podwójnie migający)

 • Co to znaczy: aktywny tryb wykluczania Z-Wave
 • Co należy zrobić: jest to oczekiwane zachowanie po usunięciu urządzenia Z-Wave lub aktywowaniu ogólnego wyłączenia urządzenia za pomocą narzędzi Z-Wave.

Zielony (stały)

 • Co to znaczy: koncentrator podłączony do sieci LAN i chmury
 • Co należy zrobić: Hub jest pomyślnie podłączony i gotowy do pracy! Witaj, inteligentny dom! Gdy zobaczysz to podczas wstępnej konfiguracji, aplikacja umożliwi Ci również podłączenie urządzeń do koncentratora.
  • Dioda LED może również świecić na zielono, gdy koncentrator pobiera aktualizacje oprogramowania.
  • Jeśli dioda LED świeci na zielono, ale Hub jest nieaktywny, uruchom ponownie aplikację mobilną.

Czerwony (miga)

 • Co to znaczy: Hub ma problemy z zasilaniem
 • Co należy zrobić: migająca czerwona dioda LED może wskazywać problemy z bateriami zapasowymi lub połączeniem kabla zasilającego. Aby zawęzić problem, odłącz koncentrator i podłącz go do innego gniazdka.

Więcej dowiesz się tutaj.

Jak zrestartować SmartThings Hub?

Ponowne uruchomienie koncentratora jest dobrym rozwiązaniem następujących problemów:

 • Dioda LED piasty miga na niebiesko lub świeci na niebiesko
 • Hub nie odpowiada po awarii zasilania
 • Hub jest nieaktywny lub offline
 • Kamera nie może pobrać transmisji na żywo
 • Urządzenia nie odpowiadają
 • Sieć kratowa Zigbee wymaga naprawy
 • Ogólne problemy z wydajnością

Aby ponownie uruchomić SmartThings Hub v3:

 1. Odłącz kabel zasilający i kabel Ethernet od koncentratora
 2. Poczekaj 2-3 minuty
 3. Ponownie podłącz kable zasilający i Ethernet
 4. Gdy Hub powróci do trybu online, jego dioda LED zmieni kolor na zielony

Informacje o restarcie starszych wersji centrali zajdziesz tutaj.

Jak zresetować centralę do ustawień fabrycznych

Jeśli uznasz, że konieczne jest całkowite przywrócenie ustawień fabrycznych, możesz wykonać następujące kroki.

 1. Odłącz zasilanie od SmartThings Hub
 2. Naciśnij i przytrzymaj zagłębiony przycisk resetowania z tyłu koncentratora.
 3. Przytrzymując przycisk resetowania, włącz SmartThings Hub.
 4. Kontynuuj przytrzymywanie przycisku resetowania, aż dioda LED zaświeci się na żółto (około 30 sekund po włączeniu).
 5. Zwolnij przycisk resetowania, gdy dioda LED zaświeci się na żółto.

Nie znaleziono koncentratora

Jeśli koncentrator nie zostanie znaleziony podczas początkowej konfiguracji, istnieje 5 różnych kroków rozwiązywania problemów, które można podjąć, aby rozwiązać ten problem.

 1. Upewnij się, że dioda LED SmartThings Hub miga na zielono i czerwono.
 2. W przypadku korzystania z sieci Ethernet
  • Upewnij się, że przewód Ethernet jest całkowicie wsunięty do koncentratora i routera.
  • Wypróbuj inny przewód Ethernet.
  • Wypróbuj inny port Ethernet w routerze.
 3. Jeśli korzystasz z WiFi
  • Upewnij się, że hasło WiFi jest poprawne.
  • Wypróbuj inny obszar w domu, który ma silniejsze połączenie Wi-Fi.
  • Spróbuj użyć połączenia Ethernet, aby wykluczyć problemy z łącznością Wi-Fi.
 4. Przenieś swój smartfon bliżej koncentratora SmartThings.
 5. Tymczasowo wyłącz dane komórkowe w telefonie komórkowym na czas konfiguracji.

Połączenie nie powiodło się / koncentrator offline podczas instalacji

Jeśli okaże się, że w koncentratorze występują problemy podczas konfiguracji, istnieją 3 możliwości, które mogą spowodować awarię połączenia, oraz ich rozwiązania:

 1. Hub traci moc podczas konfiguracji:
  • Upewnij się, że kabel zasilający jest pewnie i całkowicie podłączony.
  • Wypróbuj oddzielne gniazdko, aby wykluczyć możliwość wystąpienia problemów z gniazdem, do którego jest obecnie podłączony.
  • Spróbuj ponownie, gdy koncentrator jest zasilany, a dioda LED miga na czerwono i zielono.
 2. Hub traci WiFi podczas konfiguracji:
  • Upewnij się, że koncentrator znajduje się w zasięgu routera WiFi.
  • Upewnij się, że router WiFi jest zasilany.
  • Uruchom ponownie router.
  • Wypróbuj Ethernet, jeśli Wi-Fi nadal nie działa.
 3. Hub traci połączenie Ethernet podczas konfiguracji:
  • Upewnij się, że kabel Ethernet jest dobrze podłączony do koncentratora i routera.
  • Wypróbuj nowy / inny kabel Ethernet.
  • Uruchom ponownie router, modem i koncentrator.
  • Spróbuj Wi-Fi, jeśli Ethernet nadal nie działa.

Rejestracja nieudana

Jeśli rejestracja się nie powiedzie podczas podłączania koncentratora do SmartThings, możesz zastosować jedno z dwóch możliwych rozwiązań:

 1. Kliknij Ponów
 2. Jeśli ponawianie próby nadal kończy się niepowodzeniem, wymuś zamknięcie aplikacji SmartThings i rozpocznij proces rejestracji od samego początku.

Czy oprogramowanie mojej centrali jest aktualne?

SmartThings przygotowuje aktualizacje oprogramowania do aktywnych koncentratorów, najczęściej aby poprawić wydajność urządzenia.

Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania spodziewane są przestoje na serwerze SmartThings, staramy się informować klientów pocztą elektroniczną co najmniej 24 godziny wcześniej. Nie można u niemożliwość aktualizacji urządzenia.

Jak mogę sprawdzić wersję oprogramowania centrali ?

 1. Na ekranie głównym wybierz Menu ( Ikona menu) i dotknij Urządzenia
 2. Wybierz Hub
 3. Wybierz Więcej opcji ( Ikona Więcej opcji) i dotknij  Informacje
 4. Sprawdź pole wersja oprogramowania.

Możesz także sprawdzić wersję oprogramowania wewnętrznego Hubu za pomocą konsoli internetowej SmartThings:

 1. Idź do SmartThings IDE
 2. Zaloguj się przy użyciu adresu e-mail i hasła do konta SmartThings
 3. Kliknij My Hubs
 4. Sprawdź pole Wersja oprogramowania układowego

Niepoprawny numer seryjny koncentratora

Istnieją 2 możliwe rozwiązania tego błędu. 

 1. Sprawdź, czy numer seryjny został wprowadzony poprawnie.
 2. Sprawdź diodę LED swojego SmartThings Hub. Jeśli dioda LED świeci na zielono, ktoś inny mógł przejąć koncentrator. Poprzedni użytkownik musi usunąć koncentrator ze swojej lokalizacji. 

Wiele odpowiedzi na inne pytania zajdziesz tutaj oraz tutaj.

3 myśli w temacie “Najczęstsze problemy techniczne w SmartThings Hub i przy dodawaniu urządzeń

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s