Meross Smart Smoke Alarm – czujnik dymu po Wi-Fi dla SmartThings

Czujnik dymu to elektroniczne sensory, które służą do wykrywania obecności dymu w powietrzu. Jego głównym zadaniem jest ostrzeganie przed pożarem poprzez wykrycie dymu i uruchomienie alarmu, umożliwiając szybką reakcję i ewakuację osób przebywających w budynku. Czujniki dymu są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa w domach, budynkach mieszkalnych, biurach, hotelach i innych miejscach publicznych. W przypadku wybuchu pożaru szybka reakcja i ewakuacja są kluczowe dla ocalenia życia i minimalizacji strat. Stosowanie czujników dymu jest zatem niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i chronić budynki przed skutkami pożaru. Niezwykle ważna jest integracja sensora dymu z systemami inteligentnego domu, ponieważ pozwalają wysyłać powiadomienia do systemu zarządzania domem lub centrum monitoringu, umożliwiając szybką reakcję i podjęcie odpowiednich działań. Jednym z takich przykładów jest Meross Smart Smoke Alarm, a konkretnie model GS559AH (EU).

Recenzja powstała dzięki uprzejmości firmy Meross, która udostępniła czujnik do testów.

Przed zakupem czujnika dymu należy zwrócić szczególną uwagę na protokół komunikacji z centralą Smart Home. Metodą działania i czułość, jak jest zasilany, najczęściej są to baterie. Czy wyposażony jest w budowaną syrenę alarmową ? Drugorzędną kwestią jest jego wygląd.

Oprócz wykrywania dymu może również wykrywać przegrzanie. Gdy temperatura jest zbyt wysoka (54 – 70°C), będzie ćwierkać, aby ci przypomnieć.

Opis

Meross Smart Smoke Alarm, model GS559AH to fotoelektryczny czujnik dymu. Dodatkowo wyposażony jest w czujnik temperatury. Na obudowie znajduje się duży przycisk testowy. Sensor wyposażono w syrenę alarmową o sile głośności 85 dB w odległości 3 metrów. Komunikuje się za pomocą częstotliwości 433 MHz i protokołu Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz), więc nie jest bezpośrednio połączone z centralą, tylko poprzez serwer. Do zestawu dołączony jest hub, powala on dodać aż 16 urządzeń Meross, takie jak właśnie czujnik dymu, czujniki zalania, zawory termostatyczne itp. To z nim łączy się senor za pomocą 433 MHz, a następnie hub z serwerami Meross. Do koncentratora dołączony jest odzielny kabel USB i zasilacz. Zasilany jest poprzez dwie baterie AA, pierwsza para dołączona jest do opakowania. Producent deklaruje, że wymiana jest wymagana około jeden raz w roku. Czujnik dymu Meross jest bardzo dużych rozmiarów 12 cm średnicy i 3,7 cm wysokoci. Waga sięga 162 gramów, dostępny jest tylko kolor biały. Koncentrator ma wymiary 5,9 × 4,1 × 2,1 cm. Czujnik może pracować w temperaturze od -10°C – 40°C i wilgotności w przedziale 30% – 93% bez kondensacji. Sensor zdobył certyfikatY: CE EN14604, RoHS i WEEE.

 • Plusy
  • Prosty montaż
  • Atrakcyjna cena
 • Minusy
  • Przetwarzanie w chmurze
  • Wymagany hub, czas reakcji
  • Wygląd

Współpraca z SmartThings

W głównym panelu sterowania urządzeniem mamy jedynie informacje o aktualnym stanie czujnika dymu „Wykrywacz dymu” z alertem: „Czysto” lub „Wykryto dym”. Po naciśnięciu ikony wykresu, ukaże się oś czasu (do wybory: minuty, godziny i dni) z ukazanymi alertami i ich ilością w danym czasie. Na dole znajdziemy sekcję „Procedury” mamy tutaj listę automatyzacji, w których używany jest sensor. Panel „Historii” nie różni się znacznie od innych urządzeń, mamy dostęp do sortowania i przestudiowania historii działań alarmu dymu. W ustawieniach „Edytuj” mamy oczywiście możliwość zmiany nazwy oraz przypisanego pokoju.

Poprzez zastosowanie protokołu komunikacji Wi-Fi. Sensor komunikuje się z ekosystemem SmartThings za pomocą serwera Meross, czyli wykonuje przetwarzanie poleceń w chmurze, z tego też tytułu przy utracie połączenia z Internetem, nie jest możliwe wykonywanie aktualizowanie stanu czujnika dymu, jak i zaprogramowanych zadań np. automatyzacji. Nie otrzymamy również powiadomienia na smartfon. Sama syrena zamontowana w urządzeniu zadziałała.

Tworzenie procedur (dawniej automatyzacje) „Jeśli … to Wtedy” ze względu na specyfikę urządzenia, możliwe jest tylko wykorzystanie warunku „jeśli”. Czujnik dymu posiada jedynie opcje aktywacji automatyzacji, po wykryciu dymu. Mamy opcje „Wykrywacz dymu”, inicjacja alertu dotycząca wykrycia dymu, który posiada stan „Czysto” lub „Wykryto dym”. Każdą z tych akcji procedury możemy opóźnić o dowolny czas i ustawić jako warunek wstępny. Niestety nie mamy informacji o stanie baterii, ani o temperaturze, ta nie znajduje się również w aplikacji Meross.

Zalecenia co do miejsca montażu

Zalecenia w montażu czujnika dymu:

 • Czujnik dymu przede wszystkim powinien być zamontowany na ścieżkach ewakuacyjnych z budynku,
 • Powinien znajdować się co najmniej jeden na każdym piętrze,
 • Czujnik dymu powinien być instalowany w każdej sypialni w domu, lub jej sąsiedztwie,
 • Czujniki dymu powinny być instalowane w każdym pokoju, w którym działają urządzenia elektryczne, a w szczególności grzewcze na prąd,
 • Nie instaluj czujnika dymu w miejscu, gdzie regularnie występuje spalanie (kuchnia, piece, podgrzewacze) i z dala od wywietrzników.

Czujnik dymu powinien być zamontowany na środku sufita. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz go tak zainstalować, powinien znajdować się minimum 10 cm od ściany. Jeśli długość pokoju przekracza 9 metrów, powinieneś zainstalować więcej niż jeden sensor. Jeśli posiadasz pochylony sufit, alarm należy zamontować w odległości 15 cm od najwyższego punktu sufitu.

Montaż czujnika dymu

W pierwszej kolejności zainstaluj baterie w czujnik. Z pomocą wspornika, wymierz miejsce do wywiercenia dziur na kołki rozporowe. Wywierć dziury i zamocuj kołki, przykręć wspornik do sufitu. Zamocuj alarm na wsporniku i obróć korpus zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dostosuje się do zapięcia. Przetestuj działanie czujnika ruchu za pomocą przycisku testowego. Sensor powinien wydać dźwięki alarmowe. Czujnik jest gotowy do konfiguracji.

Instalacja Meross Smart Smoke Alarm

Na początku podłączamy czujnik Meross do zasilania. Zanim przejdziemy do instalowania sensora musimy pobrać aplikację Meross z Google Store bądź AppStore, musimy posiadać smartfon z systemem Android 6 lub nowszym, iOS 13 lub nowszym. Po zainstalowaniu aplikacji możemy przejść do dodania czujnika do aplikacji Meross. Przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy poproszeniu o utworzenie konta. Całość tego procesu zamieściliśmy w odrębnym wpisie. Przechodzimy do dodania urządzenia, klikamy w górnym prawym rogu plusa ( + ). Z listy odnajdujemy kategorie produktu Smart Sensor and Alarm, następnie wybieramy model GS559A. W opakowaniu otrzymaliśmy koncentrator Meross, podłączamy go do zasilania za pomocą zasilacza i kabla USB, po czym klikamy Next. Musimy teraz połączyć się po Wi-Fi z hubem. Zostaniemy przeniesieni do ustawień Wi-Fi w telefonie i wybieramy osobistą sieć Wi-Fi. Proszę pamiętać, że musi ona być w paśmie 2,4 GHz. Jeśli smartfon automatycznie nie wykryje koncentratora Meross, musimy go samodzielnie wybrać z listy sieci Wi-Fi, klikając Manually connect to device Wi-Fi, wybieramy z listy Meross_SH_XXXX. W kolejnym oknie wybieramy identyfikator sieć Wi-Fi i wpisujemy hasło. Po chwili nastąpi połączenie z hubem, klikamy Next. Teraz przechodzimy do połączenia czujnika dymu z koncentratorem Meross, klikamy dwa razy przycisk na hubie, w ciągu 2 sekund. Instalujemy baterie w urządzeniu. Po chwili następuje połączenie urządzeń, wyświetli się ekran z gratulacjami. Nadajemy dowolną nazwę sensorowi, klikamy Next, następnie zatwierdzamy, stukając Finish. Po instalacji może być koniczna aktualizacja oprogramowania. Klikamy OK, jeśli pojawi się monit, następnie w oknie Firmware Update, wybierz Update all. Urządzenie pojawiło się na ekranie głównym aplikacji Meross.

Jeśli już posiadamy zainstalowany czujnik dymu Meross. Przechodzimy do aplikacji SmartThings, na ekranie głównym, klikamy ( + ) „Dodaj”, następnie Dodaj urządzenie. Przechodzimy do sekcji Wybór z listy urządzeń, sortuj Według marki, wyszukujemy markę Meross. Klikamy Dodaj, następnie wybieramy lokalizacje SmartThings oraz pokój w jakim ma się zaleźć sensor. Po czym zostaniemy przeniesieni na stronę internetową Meross, gdzie logujemy się na konto utworzone na serwerach Meross. Zostaniemy poinformowani o udanym połączeniu z ekosystemem SmartThings. Zamykamy iksem w lewym górnym rogu stronę internetową i po chwili pokaże nam się lista wszystkich urządzeń z aplikacji Meross. Klikamy Gotowe, znalezione urządzenia pojawią się w wybranym pomieszczeniu.

Testowanie czujnika Meross Smart Smoke Alarm

Zaleca się testowanie urządzenia co tydzień, aby upewnić się, że działa prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk testowy na obudowie czujnika przez 1 sekundę. Spowoduje to ćwierkanie alarmu, jeśli obwód elektroniczny, brzęczyk i baterie działają prawidłowo. Jeśli nie słyszysz alarmu, dźwięku ćwierkania, baterie mogły się wyczerpać.

Aby chronić słuch, zaraz po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku testowego dźwięk alarmu nie będzie emitowany zbyt głośno, w ciągu pierwszych 22 sekund, ale po tym czasie wzrasta do docelowej siły, a przypomnijmy jest to aż 85 dB.

Koncentrator Meross

Dioda LED

Dioda stanu posiada następujące cykle pracy, informując o aktualnym stanie urządzenia:

 • Miga raz na czerwono: urządzenie jest włączone.
 • Migają szybko na czerwono: tryb parowania.
 • Świeci na czerwono: Pomyślnie połączono. Dioda LED wyłączy się automatycznie po 5 sekundach.
 • Miga na czerwono raz na sekundę: alarmujące.
 • Miga na czerwono raz na 16 sekund: tryb cichy.

Usunięcie z ekosystemu SmartThings

Aby usunąć sensor dymu z platformy SmartThings, należy przejść do pokoju w którym znajduje się urządzenie. Przytrzymać kafelek na ekranie, po chwili pokaże się menu kontekstowe. Z dostępnych opcji wybieramy Usuń, następnie potwierdzamy operację, stukając Usuń.

Aby usunąć permanentnie czujnik Meross z ekosystemu SmartThings, musimy odłączyć usługę sieciową Meross z aplikacji SmartThings. Uwaga usunięte zostaną również wszystkie inne urządzenia będące w aplikacji Meross.

 1. Na ekranie głównym wybierz Menu (☰)
 2. Stuknij Koło zębate i wybierz Usługi sieciowe
 3. Wybierz Więcej opcji ( ⋮ ) i wybierz Usuń
 4. Stuknij Minus (-) obok usługi
 5. Wybierz Usuń, aby potwierdzić.

Usunięcie z aplikacji Meross

Aby uniknąć ponownego wyszukania urządzenia przez aplikację SmartThings, należy również usunąć sensor z aplikacji Meross. W tym celu wybieramy czujnik dymu w aplikacji Meross, klikamy w górnym prawym rogu opcje (☰) i po przesunięciu dół, wybieramy Remove device i potwierdzamy klikając Delete.

Aby przeprowadzić reset, naciśnij przycisk testowy bez zwalniania go i włącz urządzenie z baterią. W tym czasie, dioda LED będzie świecić przez kilka sekund, a następnie zgaśnie. Po zgaśnięciu diody puść przycisk testowy. Zwolnij palec z przycisku testowego, teraz dioda LED ponownie zaświeci się na kilka sekund. Potwierdź reset, naciskając ponownie przycisk testowy. Na koniec usłyszysz krótki dźwięk, co oznacza, że ​​reset się powiódł. Urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.

Gdzie zakupić ?

Czujnik dumu Meross Smart Smoke Alarm (GS559AH) dostępny jest w polskiej dystrybucji w cenie 149 PLN. Zakupu można dokonać w oficjalnym sklepie internetowym Meross – link do produku. W pudełku znajdziemy oczywiście czujnik, zestaw: hub, kabel USB, i zasilacz do niego. Dodatkowo są kołki montażowe, baterie AA oraz instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Niestety brak instrukcji po polsku. Producent gwarantuje 2 lata gwarancji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s