„Historia” i „Powiadomienia” – co i kiedy wykonuje inteligentny dom. Jak informować domowników ?

Opis funkcji „Historia” oraz „Powiadomienia” dostępne w aplikacji SmartThings.