Heatit Z-Temp2 – termostat do wodnych i elektrycznych systemów grzewczych

Sterowanie ogrzewaniem w inteligentnym domu może być wprowadzane na wiele sposobów, zależnie od tego, czy jest implementowane w domu czy mieszkaniu. W domach jednorodzinnych jednym z rozwiązań i najczęściej stosowanym jest centralne ogrzewanie wodne, czyli rozprowadzony po domu system rur, zasilany z jednego, centralnego urządzenia, którym najczęściej jest kocioł. Dzięki temu możemy precyzyjnie zarządzać temperaturą w domu, wprowadzić harmonogramy, co przyczyni się znacznie do zmniejszenia kosztów ogrzewania. Od kotła, poprowadzone są przewody zasilające grzejniki lub ogrzewanie podłogowe. W nowoczesnych instalacjach przechodzą one przez rozdzielacze zamontowane na każdej kondygnacji. Dzisiaj przyjrzymy się inteligentnemu termostatowi od firmy Heatit Z-Temp2.

Recenzja powstała dzięki uprzejmości sklepu Z-Home.pl, który udostępnił termostat do testów.

[UWAGA]: Urządzenie do działania na platformie SmartThings wymagło zainstalowania niestandardowych programów obsługi. Funkcja ta została jednak wycofana. Na chwilę obecną nie jest możliwe skonfigurowanie urządzenia poniższą metodą w aplikacji SmartThings.

Heatit Z-Temp2 to bezprzewodowy termostat do kontrolowania ogrzewania we współpracy z przekaźnikiem sterującym siłownikami wodnego ogrzewania podłogowego, przekaźnikiem sterującym pracą pieca lub przekaźnikiem sterującym załączaniem elektrycznego ogrzewania. Zadba on o komfortową temperaturę w każdym pomieszczeniu w domu.

Termostat Heatit Z-Temp2 ma wbudowany czujnik temperatury oraz wilgotności. Posiada 2 ekrany prezentujące odczyt temperatury oraz bieżące nastawy pracy termostatu. Można korzystać z niego, jako z termostatu wolno stojącego lub zainstalować go na ścianie, także w miejscu istniejącej puszki instalacyjnej.

Termostat można zastosować w ogrzewaniu wodnym. Z-Temp2 w połączeniu (przez mechanizm asocjacji) z Heatit Z-Water pozwala na elastyczną konfigurację sterowania pracą siłowników ogrzewania wodnego zainstalowanych w rozdzielni oraz pozwala na kontrolowanie także instalacji, gdzie jedna strefa składa się z kilku obwodów (jeden termostat może sterować maksymalnie 5 przekaźnikami).

Temostat Heatit możemy również śmiało zastosować w elektrycznych systemach ogrzewania. Z-Temp2 w połączeniu z przekaźnikiem Heatit Z-Relay (maks 25A) może sterować załączaniem elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Heatit Z-Temp2 w kolorze czarnym

Opis

Heatit Z-Temp2 to przenośny termostat zasilany bateryjnie. Na przodzie urządzenia posiadamy dwa ekrany. Na ekranie głównym wyświetlany jest odczyt zmierzonej temperatury lub względna wilgotność. Możemy przełączać się między odczytaną temperaturą a wilgotnością naciskając środkowy przycisk. Na drugim mniejszym ekranie, gdy termostat jest w trybie nagrzewania, wyświetlana jest zadana temperatura nagrzewania domu. Gdy tryb termostatu jest wyłączony, ekran ten nie będzie wyświetlany. Aby włączyć lub wyłączyć nagrzewanie domu na Z-Temp2, musisz przytrzymaj środkowy przycisk przez 10 sekund lub użyć aplikacji mobilnej SmartThings. Temperaturą nagrzewania możemy sterować poprzez prawy i lewy przycisk strzałki, zwiększając bądź zmniejszając temperaturę. Kiedy termostat pozostanie przez chwilę nietknięty, wyłączone zostaną wyświetlane pomiary, ze względu na oszczędności baterii. Lecz Z-Temp2 posiada wybudowany czujnik zbliżeniowy, który po wykryciu zbliżenia ponownie uaktywnia ekrany LED. Posiadamy możliwość dostosowania czasu i intensywności świecenia oraz czasu bezczynności po wygaśnięciu. Mamy możliwość aktywacji ekranów ręcznie, naciskając dowolny z trzech przycisków. Kolejną zaletą Z-Temp2 jest blokada rodzicielka, która uniemożliwia zmianę nastawionej temperatury na termostacie. Poprzez aplikację nadal możemy dowolnie sterować zadaną temperaturą. Aby aktywować/wyłączyć kontrolę, należy nacisnąć jednocześnie lewy i prawy (przyciski w dół i w górę) przez 10 sekund, na ekranie wyświetli się „LOC”. Przy włączonej funkcji pojawi się dodatkowo ikona kłódki. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołu Z-Wave Plus z szyfrowaniem. Termostat jest w pełni bezprzewodowy, dzięki zasilaniu z 3 baterii AA, nie wymaga podłączenia zasilania. Możemy go postawić na dowolnej płaskiej powierzchni, bądź zamontować na ścianie dzięki fabrycznie umieszczonym otworom na wkręty. Urządzenie posiada odporność IP-21, co chroni przed padającymi kroplami wody oraz przed większymi ciałami obcymi. Z danych technicznych to pomiar otoczenia wykonywany jest w zakresie 0° C do 60° C (podczas pracy), histereza 0,3° C do 3,0° C (domyślnie 0,5° C) oraz maksymalna wilgotność to 85%. Dedykowana grupa asocjacyjna do sterowania przekaźnikami kontrolującymi ogrzewanie to maksymalnie 5 urządzeń.

Wymiary Heatit Z-Temp2
 • Plusy
  • w pełni bezprzewodowy
  • czujnik zbliżeniowy
  • małe wymiary
  • blokada rodzicielka termostatu
  • dostępny kolor biały i czarny
 • Minusy
  • przetwarzanie w chmurze (potwierdzone)

Współpraca z SmartThings

W głównym panelu aplikacji mamy informację o odczytanej temperaturze i wilgotności, możliwość nastawienia temperatury nagrzewania, ze skokiem 1°C. Aktualizując „Stan”, termostat informuje czy jest bezczynny czy ogrzewa dom. Mamy informację i możliwość zmiany trybu pracy głowicy: nagrzewanie bądź wyłączone – tutaj włączamy lub wyłączamy ogrzewanie domu. Procentową informacje o poziomie baterii. Na ostatniej belce posiadamy możliwość zablokowania panelu termostatu, aby nikt niepowołany nie zamienił temperatury w domu. Panel „Historii” nie różni się znacznie od innych urządzeń, mamy dostęp do sortowania i przestudiowania historii działań urządzenia z ostatnich 7 dni. W ustawieniach „Edytuj” mamy standardową możliwość zmiany nazwy, lokalizacji oraz pokoju. Dodatkowo mamy zaawansowane ustawienia, możliwość między innymi: korekty pomiarów temperatury i wilgotności, maksymalny limit temperatury, interwały raportów, tolerancję histerezy ogrzewania, czyli opóźnienie na reakcję zmiany temperatury, interwał ponownego wyzwalania czujnika zbliżeniowego oraz ustawienia dotyczące ekranu LED, takie jak jasność czy czas świecenia panelu LED po wykryciu ruchu. Poniżej screeny z zakresami wartości.

Urządzenie w ekosystemie SmartThings wykonuje przetwarzanie poleceń w chmurze, z tego też tytułu przy utracie połączenia z Internetem, nie jest możliwe wykonywanie poleceń, aktualizowanie stanów urządzeń, jak i zaprogramowanych zadań np. automatyzacji.

Tworzenie automatyzacji „Jeśli … to Wtedy” musimy podzielić na dwa etapy, ponieważ znacznie różnią się dostępne opcje jeśli inicjujemy warunek „Jeśli”. W pierwszej możliwości urządzenie pozwala na wybranie opcji „Temperatura” czyli powiadomienia o temperaturze z zakresu -20 – 50°C, w tym czy są większa/mniejsza niż odczytana. Kolejna jest wilgotność, tutaj mamy zakres 0 – 100 %, w tym czy są większa/mniejsza niż odczytana. Informacja o poziomie baterii z zakresu 0 – 100% w tym czy jest większa/mniejsza. Temperatura nagrzewania i chłodzenia, w zakresie 0 – 40°C. Odczyt stan aktualnej pracy, tutaj dostępne opcje to: chłodzenie, tylko wentylator, ogrzewanie, bezczynność, oczekiwanie na chłodzenie/ogrzanie oraz ekonomizer wentylacji. Kolejny to stan pracy: „Nagrzewanie” (włączony termostat) oraz „Wyłącz” (praca wstrzymana). Na zdjęciu z listą opcji można zauważyć powielenie funkcji: temperatura nagrzewania, tryb i stan. Zapewne jest to chwilowy błąd w niestandardowym kodzie obsługi.

W drugiej możliwości „Wtedy”, mamy mniej możliwości, możemy odświeżyć stan parametrów termostatu, ustawić temperaturę nagrzewania/chłodzenia w domu, w zakresie 0 – 40°C. Zmianę trybu pracy termostatu: nagrzewanie bądź wyłącz. Ustawić tryb pracy wentylatora, dostępny jest tylko automatyczny. Ostatnią opcją jest możliwość dowolnego opóźnienia tych czynności o zadaną jednostkę czasu. Tutaj również mamy do czynienia z powieleniem funkcji temperatura nagrzewania oraz tryb.

Korzystając z automatyzacji w aplikacji, możemy łatwo dostosować temperaturę do obecności domowników. Przykładowo możemy obniżyć temperaturę w całym domu do 19 °C w czasie nieobecności. Zapewnić tym samym znaczne oszczędności w konsumowanej przez dom energii. Oszczędzając na przyszłym rachunku.

Podłączenie do urządzeń sterujących ogrzewaniem

Instrukcja obsługi termostatu Z-Temp2 informuje, że po dodaniu urządzenia do centrali będzie konieczne połączenie termostatu do urządzenia, które będzie kontrolować ogrzewanie. Odbywa się to za pomocą grup asocjacyjnych z urządzenia głównego termostatu (EP0) z grupą 3 (sterowanie włączono/ wyłączono) w kierunku urządzenia sterującego.

Jak zaleca producent, pełnię możliwości i sterownia termostat pokazuje z dedykowanym regulatorem sterowania siłownikami ogrzewania wodnego – Heatit Z-Water. Ponieważ Z-Temp2 jest systemem bezprzewodowym, należy go połączyć z zewnętrznymi regulatorami, wspomniany wcześniej Z-Water czy głowice termostatyczne. Tutaj należy użyć narzędzia automatyzacji, aby utworzyć warunek: włączyć / wyłączyć przekaźniki Z-Water, gdy stan pracy termostatu zmienia się na ogrzewanie lub bezczynność. Poniżej przykład z jednego przekaźnika.

Myśmy mieli możliwość przetestowania termostatu Heatit z głowicą termostatyczną Heat Controller od FIBARO. Sterowanie ogrzewaniem oparliśmy na zmianie stanów termostatu i głowicy. Podstawowym założeniem było na głowicy Heat Controller ustawić dużo wyższą temperaturę nagrzewania. W tym momencie utworzyliśmy automatyzacje (screeny poniżej), jeśli termostat po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu przejdzie w stan ogrzewania, przechodzi w niego również głowica, która otwiera obieg wody w kaloryferze. Po osiągnięciu zadanej temperatury nagrzewania w termostacie, Z-Temp2 przechodzi w stan bezczynności, wyłączając głowicę i zamykając obieg wody.

Instalacja

Przed procesem dodania urządzenia konieczne jest zainstalowanie kodu obsługi. Aby zainstalować program. Niestety jest on płatny i wymaga zakupu licencji od RBOY APPS, koszt to 39,99 USD, co w przeliczeniu po obecnym kursie wydatek ok. 150 zł. Szczegóły zakupu i proces instalacji znajdziesz tutaj. Posiadając już licencję: na stronie głównej RBOY APPS, kliknij na Device Handler,  który chcesz zainstalować, otworzy się nowe okno z kodem, zaznacz całą stronę (Ctrl + A) i skopiuj (Ctrl + C).

 1. Zaloguj się do IDE na https://account.smartthings.com.
 2. Kliknij „My Device Handlers”.
 3. Kliknij „+ Create New Device Handler” w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij „From Code”.
 5. Wklej kod (Ctrl + V) skopiowany z kroku 1 do edytora i kliknij „Create”.
 6. Kliknij „Publish”, a następnie „For Me” w prawym górnym rogu.
 7. Teraz sparuj urządzenie z koncentratorem za pomocą aplikacji mobilnej SmartThings, klikając + >> Urządzenie >> Skanuj w pobliżu.

Szczegółową instrukcję instalacji niestandardowego programu obsługi wraz ze screenami można znaleźć we wcześniejszym wpisie. Pierwotną instrukcje obsługi i dokładny opis programu obsługi, sporządzony przez developera, można znaleźć na oficjalnym forum SmartThings – tutaj.

Aby zainstalować urządzenie w ekosystemie SmartThings należy, na ekranie głównym mobilnej aplikacji SmartThings, kliknąć + w prawym górnym rogu. Kolejno „Dodaj urządzenie” i „Szukaj w pobliżu”. Teraz w środku termostatu (po zdjęciu tylnej klapki z tyłu urządzenia), klikamy szybko 3 razy przycisk synchronizacji. Po chwili centrala SmartThings znajdzie nasz nowy termostat. Zostaniemy poproszeni o wybór pokoju. Na koniec konieczne jest zeskanowanie/podanie kodu SmartStart. Znajdziemy go we wnętrzu urządzenia po zdjęciu obudowy. Po pomyślnej weryfikacji, pozostaje już tylko nadać nazwę termostatowi i kliknąć „Gotowe”.

Jeśli pojawią sie problemy i urządzenie nie zostanie prawidłowo dodane. Konieczne będzie ręczna zmieniana sterownika urządzenia w „SmartThings Groovy IDE”. W tym celu wchodzimy na stronę – link. Logujemy się na swoje konto Samsung.

Kolejno wchodzimy w „My Device” i odnajdujemy termostat, może się kryć pod inną nazwą. Klikamy nazwę i przechodzimy do szczegółów urządzenia, na końcu strony, klikamy „Edit”.

Tutaj musimy zmienić typ (moduł sterowania) urządzenia, klikamy „Type” i rozwijamy listę sterowników. Na dole rozwiniętej listy powinien znajdować się nasz niestandardowy program obsługi – „Heatit Z-Temp2”. Po tym klikamy „Update”, po chwili urządzenie powinno zacząć prawidłowo funkcjonować z aplikacją SmartThings.

Usunięcie z ekosystemu

Procedura usunięcia termostatu Z-Temp2 z aplikacji SmartThings.

 1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w odległości 1,5 metra od koncentratora.
 2. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu termostatu.
 3. Rozpocznij proces usuwania urządzenia w aplikacji SmartThings.
 4. Naciśnij szybko 3 razy przycisk w środku termostatu.
 5. Po pomyślnym wykluczeniu na ekranie termostatu powinien pojawić się komunikat „ECL”. Jeśli próba się nie powiodła będzie konieczne przeprowadzenie resetu urządzenia.

Reset termostatu

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych. Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych: należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania wewnątrz termostatu przez 20 sekund. Po pomyślnym resecie wyświetli się „rES” na ekranie LED. Producent zaznacza aby używać tej procedury tylko wtedy, gdy brakuje podstawowego koncentratora/bramy lub inny sposób nie działa.

Gdzie zakupić ?

Heatit Z-Temp2 jest dostępny w dwóch wersjach białej i czarnej w sklepie Z-Home, za jedyne 429 zł. W pudełku znajdziemy termostat Z-Temp2, baterie, dwustronne taśmy klejące oraz instrukcję obsługi w wielu językach, niestety nie znajdziemy jej po polsku.

Instrukcja obsługi

3 myśli w temacie “Heatit Z-Temp2 – termostat do wodnych i elektrycznych systemów grzewczych

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s