Frient Smart Cable- inteligentny przełącznik dla kabli z monitorem energii

Jedynym sposobem sterowania klasycznymi urządzeniami domowymi jest dodanie inteligentnych modułów do ich wnętrza lub okablowania zasilającego. Dodanie modułu sterującego z możliwością bezprzewodowej komunikacji pozwala na sterowanie dodatkowymi urządzeniami w inteligentnym domu. Przed zakupem inteligentnego przełącznika należy zwrócić uwagę na jego rozmiar oraz dodatkowe funkcje, jakie może pełnić, np. licznik energii elektrycznej, pomiar mocy pobieranej, zabezpieczenia przeciw obciążeniowe. Dzięki temu możemy zmniejszyć pobieraną energię i zaoszczędzić na rachunkach. Możemy również zwrócić uwagę czy posiada fizyczne przełączniki do sterowania. Dzisiaj się przyjrzymy inteligentnemu przełącznikowi z dodatkowymi funkcjami od firmy Frient a dokładniej Frient Cable Switch.

Wyobraź sobie, że zawsze masz przyjaciela, który pilnuje twoich urządzeń elektrycznych i pomaga ci je kontrolować. Ktoś, kto włącza urządzenia elektryczne, kiedy ich potrzebujesz i wyłącza je, gdy ich nie używasz. Przyjaciółka, która chce, aby Twoje codzienne życie było bardziej ekologiczne i toruje Ci drogę.

Smart Cable to monitor zużycia energii elektrycznej i zdalny przełącznik. Podłącz przełącznik do przewodu grzejnika elektrycznego, wentylatora lub innego urządzenia elektrycznego i jest gotowy do monitorowania zużycia. Umożliwia także zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia.

Opis

Frient Cable Switch działa na zasilaniu 230V +/-10%, pobór mocy to 0,4 W. Maksymalne obciążenie sięga aż 16A. Zabezpieczenie przed przeciążeniem i nadmierną temperaturą. Przy przełączaniu zasilania gniazdek słychać charakterystyczny dźwięk, jest on porównywalny do konkurencji. Na obudowie posiadamy fizyczny przycisk, do sterowania i resetowania przełącznika oraz diodę LED do sygnalizacji stanu. Komunikuje się za pomocą protokołu Zigbee 3.0 jest również routerem Zigbee. Dane techniczne miernika mocy: zakres napięcia 207-253 VAC, dokładność Typ +/- 1%, zgłaszana rozdzielczość: 1 W. Dopuszczalny rozmiar kabla to maksymalnie 1,18 cm średnicy zewnętrznej. Przełącznik posiada niewielkie wymiary 10,8 x 3,6 x 2,4 cm. Produkt przeznaczony jest do stosowania tylko w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 0 – 50°C i wilgotności 5% ~ 85%, posiada szczelność IP30.

 • Plusy
  • Manualny przełącznik
  • Przetwarzanie lokalne ze pomocą sterownika Edge
  • Licznik energii, napięcia, natężenia
  • Przełącznik z uziemieniem (kablem PE)
  • Dobre mocowanie kabli
 • Minusy
  • Cena, bardzo drogo

Współpraca z SmartThings

W głównym panelu sterowania urządzeniem Frient Cable Switch mamy na początku możliwość włączenia i wyłączenia przełącznika oraz możliwość uruchomienia szybkich automatyzacji np. minutnika. Poniżej znajdziemy informację o liczniku energii, zużycia energii, napięcia oraz „current”, czyli natężenie prądu elektrycznego. Następnie mamy panel z temperaturą, niestety jest to błąd – przypomnijmy przełącznik nie posiada czujnika temperatury. Ostatnią informacją jest źródło zasilania, gdzie zostaniemy poinformowani czy przełącznik zasilany jest prądem przemiennym, stałym, baterią czy nieznany. Panel „Historii” nie różni się znacznie od innych urządzeń, mamy dostęp do sortowania i przestudiowania historii działań urządzenia z ostatniego tygodnia. W ustawieniach „Edytuj” mamy standardową możliwość zmiany nazwy, ikony, lokalizacji, pokoju oraz możliwość dodania do panelu „Ulubione”. Co więcej posiadamy dodatkowe „Ustawienia” w Więcej opcji ( ⋮ ) w prawym górnym rogu ekranu, dotyczą one kalibracji czujnika temperatury jest to oczywiście błąd.

Urządzenie wykonuje przetwarzanie poleceń lokalnie w centrali, z tego też tytułu nawet przy utracie połączenia z Internetem, będzie wykonywać zaprogramowane polecenia. Możliwe jest to ze względu na wykorzystanie przez przełącznik nowego sterownika urządzeń SmartThings Edge. Obecnie jeszcze w wersji beta, tym samym mogą pojawić się jeszcze błędy np. informacja o temperaturze.

Tworzenie procedur (dawniej automatyzacje) „Jeśli … to Wtedy” musimy podzielić na dwa etapy, ponieważ znacznie różnią się dostępne opcje jeśli inicjujemy warunek „Jeśli”. W pierwszej możliwości „Jeśli” urządzenie pozwala na wybranie opcji „Włączono lub wyłączono” czyli zmiana stanu, oraz „Włączone” i „Wyłączone”. Następnie „Licznik energii”, „Zużycie energii”, „Napięcie”, „Current”, czyli natężenie prądu – we wszystkich tych wskazaniach możemy np. otrzymać powiadomienie, kiedy tylko ustalona przez nas wartość pasuje, jest większa/mniejsza niż odczytana oraz zakres podanych wartości. Kolejna opcja dotyczy temperatury, jest to błąd urządzenie nie posiada czujnika temperatury. Ostatnia opcja dotyczy „Źródła zasilania”, zależnie od zidentyfikowanego zasilania możemy zainicjować dalsze działania warunku „wtedy”. Posiadamy również możliwość ustawienia jak długo dany stan ma trwać, zanim uruchomiona zostanie procedura.

W drugiej możliwości „Wtedy”, mamy możliwość skorzystania już tylko z możliwości przełącznika, czyli podłączenia/odcięcia zasilania. Na początku mamy możliwość wybrania opcji „Włączanie lub wyłączanie” czyli zmiana stanu, oraz „Włącz” i „Wyłącz”. Daną akcję przełączenia możemy opóźnić o dowolny czas, jak i wyłączyć automatycznie po ustalonym czasie. Dodatkowo posiadamy opcję „Zużycie energii”, włączenie tej opcji spowoduje zresetowanie liczników zużycia energii elektrycznej.

Montaż Frient Smart Cable

W pierwszej kolejności przypomnijmy sobie, oznakowanie kabli elektrycznych. W kablu zasilającym nasze urządzenie, znajdziemy przewód fazowy L oraz przewód neutralny N, w przypadkach z uziemieniem znajdziemy również przewód ochronny PE. Pamiętajmy o prawidłowym ich podłączaniu do oznakowywanych zaciskaczy w przełączniku. Należy również zwrócić uwagę na oznaczenie IN oraz OUT, pierwszy musi się znaleźć po stronie wtyczki do kontaktu, drugi po stronie urządzenia.

Wtyczka idąca do kontaktu znajduje się po stronie IN, a po stronie OUT gniazdko do podłączenia urządzenia. Zachowaj oznakowanie kabli i podłącz prawidłowo do zacisków.

Do montażu będziemy potrzebować: śrubokręt (płaski i krzyżowy), szczypce i ściągacz izolacji. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, zależnie od typu modyfikowanego urządzenia, wyciągnij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz korki. Otwórz wnętrze przełącznika. W pierwszej kolejności należy przygotować przewody, zdejmij izolację przewodów, na długość ok. 2,5 cm. Zdejmij około 5 mm izolacji z tych trzech przewodów na obu końcach tego kabla. Przeprowadź odizolowany kabel pod zaciskami i włóż odpowiednie końce przewodów do odpowiednich portów. Zamocuj te przewody dokręcając śruby. Podłącz kabel biegnący do urządzenia do portów „LOAD” (obciążenie), a koniec biegnący do gniazda podłącz do portów „IN” (wejście). Pamiętaj o różnicy między przewodem pod napięciem a przewodem neutralnym. Po upewnieniu się, że podłączenie jest poprawne, zamontuj z powrotem osłony przełącznika i przykręć je od spodu, dołączonymi śrubkami. Upewnij się, że całość się dobrze trzyma i włącz zasilanie. Gdy wskaźnik LED przełącznika miga na czerwono, kabel Smart rozpoczyna szukanie sieci Zigbee. Kiedy urządzenie zostanie połączone z centralą, dioda LED zaświeci się na zielono.

Instalacja w ekosystemie SmartThings

Przed dodaniem przełącznika do aplikacji SmartThings. Musimy uzyskać dostęp do sterowników SmartThings Edge, które pozwolą na prawidłowe wykrycie urządzenia oraz pozwolą sterować przełącznikiem lokalnie w centrali (bez dostępu do Internetu). Dodatkowo pozwalają skorzystać z dodatkowych funkcji, przewidzianych przez producenta. Pełną instrukcję dodania sterowników i ich listę znajdziesz w tym wpisie. W tym celu instalacji sterownika SmartThings Edge należy wejść na stronę (https://bestow-regional.api.smartthings.com/invite/oDM8g3pkrojL) oraz zalogować na konto, na którym został zbudowany Twój inteligentny dom. Zaakceptować warunki przystąpienia a następnie możemy wybrać nowe sterowniki do zainstalowania. Klikając w Available Drivers (Dostępne sterowniki), wybieramy pożądane przez nas sterowniki urządzeń, w tym wypadku „frient Switch”, instalujemy je poprzez kliknięcie Install. W każdej chwili możemy odinstalować, klikając Uninstall. Pamiętajmy, że na chwilę obecną możemy zainstalować sterowników Edge maksymalnie 50. Przy tworzeniu sterowników zaangażowany był RBOY APPS. W przyszłości ta procedura nie będzie konieczna, do prawidłowego wykrycia przełącznika Frient Smart Cable.

Jeśli posiadamy już zainstalowany sterownik SmartThings Edge, możemy przystąpić do dodania przełącznika Frient do ekosystemu SmartThings. Przechodzimy do aplikacji SmartThings, na ekranie głównym aplikacji, klikamy Dodaj ( + ) znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu, kolejno Urządzenie, przesuwamy w dół do sekcji marek Wybór z listy urządzeń, znajdujemy markę frient, a później Gniazdko. Klikamy Rozpoczęcie, uruchamiając proces konfiguracji. Kontynuujemy pierwsze kroki, wybierając centralę i pomieszczenie dla nowego urządzenia. Po chwili zostanie znaleziony przełącznik i dodany do inteligentnego domu. Możemy zmienić nazwę urządzenia, jego ikonę lub dodać do panelu „Ulubione”, zatwierdzamy zmiany wybierając Zapisz. Kończymy proces instalacji, klikając Gotowe. Przełącznik pokaże się w wybranym pokoju.

Frient Smart Cable a sterowniki SmartThings Edge

Jeśli Twoje urządzenie korzysta już ze sterownika brzegowego, możesz wykonać następujące czynności. Aby zmienić sterownik należy wejść panel sterowania urządzenia. Następnie klikamy Więcej opcji ( ⋮ ), z listy wybieramy Sterownik i Wybierz inny sterownik. Z listy dostępnych wybierz ten który najlepiej działa oraz posiada rozbudowane funkcje, których chcesz użyć. Ja polecam używać sterownik producenta frient. Używany sterownik jest w wersji beta, więc nie możemy się dziwić, że występują w nim błędy np. ten z temperaturą.

Jeśli Twoje urządzenie nie korzysta ze sterownika SmartThings Edge, zalecamy jego zmianę. Niestety aby zmienić sterownik naszego urządzenia konieczne jest jego usunięcie i ponowne dodanie do ekosystemu inteligentnego domu. Jeśli jednak Ci się nie spieszy to mamy informację, że wszystkie urządzenia w przyszłości przejdą na nowe sterowniki, po wygaśnięciu w ekosystemie SmartThings środowiska programistycznego Groovy. Nastąpi to do końca 2022 roku.

Dioda LED przełącznika Frient Cable Switch

 • Tryb wyszukiwania bramki: wskaźnik LED miga na czerwono raz na sekundę.
 • Tryb włączenia: wskaźnik LED świeci na zielono.
 • Tryb wyłączenia: wskaźnik nie świeci.

Usunięcie z ekosystemu SmartThings

Aby skutecznie usunąć przełącznik Frient z ekosystemu SmartThings, należy wejść w główny panel urządzenia. Kliknąć Więcej opcji ( ⋮ ) w prawym górnym rogu ekranu, a następnie Edytuj. W panelu edycji, wybieramy Usuń urządzenie. Następnie potwierdzamy operację, stukając Usuń. Teraz należy przystąpić do resetu przełącznika.

Resetowanie Frient Cable Switch

Podłącz przełącznik do zasilania. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aż zacznie migać czerwony wskaźnik LED. Po zwolnieniu tego przycisku czerwony wskaźnik LED będzie świecił przez 2-5 sekund. W tym czasie nie wyłączaj ani nie odłączaj urządzenia od zasilania.

Gdzie zakupić ?

Przełącznik Frient Cable Switch jest już dostępny w polskiej dystrybucji, niestety dość dużej cenie sięgającej 249 zł. W pudełku znajdziemy sterownik, instrukcje obsługi. Producent gwarantuje 2 lata gwarancji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s