Najczęściej zadawane pytania dotyczące rewolucji platformy SmartThings

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania związane ze zbliżającą się zapowiadaną rewolucją w ekosystemie SmartThings. SmartThings porzuca stare oprogramowanie Groovy i rozpoczyna wdrażania SmartThings Edge oparte na języku LUA.

Czym jest ta zmiana platformy SmartThings?

W ciągu ostatnich kilku lat ulepszaliśmy platformę SmartThings, wprowadzając nowe funkcje i bardziej niezawodne integracje. Od dzisiaj rozpoczniemy proces odchodzenia od korzystania z naszej starszej technologii Groovy dla ogółu społeczeństwa (patrz poniżej konkretne daty dotyczące obsługi typów urządzeń Groovy i SmartApps). 

Począwszy od 30 września 2022 r. o godzinie 00:00 (PST) rozpoczniemy migrację urządzeń i SmartApps ze starszej technologii Groovy do naszej nowej technologii, którą nazywamy SmartThings Edge, Schema i nie tylko. Spodziewamy się, że większość obsługiwanych urządzeń zostanie w pełni zmigrowana przed datą wyłączenia integracji Groovy 31 grudnia 2022 r. o godzinie 00:00 (PST).

 • [Aktualizacja 1]: SmartThings przedłużył działanie platformy programistycznej Groovy do 31 grudnia 2022 roku, odpowiadając na głosy społeczności. W związku z tym data 30 września jako zakończenia wsparcia została przesunięta.
 • [Aktualizacja 2]: SmartThings przedłużył pełne wdrożenie migracji urządzeń na nowe sterowniki Edge do 26 kwietnia 2023 roku.
 • [Aktualizacja 3]: Migracja urządzeń korzystających ze społecznościowych / niestandardowych programów obsługi urządzeń Groovy do sterowników SmartThings Edge (w języku Lua) rozpocznie się 15 kwietnia 2023 roku. Pełna treść komunikatu tutaj.

SmartThings Edge usprawnia działanie SmartThings, przenosząc lokalizację przetwarzania poleceń i automatyzacji podłączonych urządzeń SmartThings Hub z chmury do koncentratora, tworząc szybsze i bardziej niezawodne połączenia, które działają lokalnie w domu.

To przejście ma na celu zwiększenie bezproblemowego doświadczenia użytkowników SmartThings, jednak ze względu na nasz wygaśnięcie starszej technologii, niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć zmian w korzystaniu ze SmartThings. Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak to przejście może wpłynąć na Ciebie.

Czy będzie to miało wpływ na moje aktualnie podłączone urządzenia?

Pracujemy pilnie z naszymi partnerami i społecznością użytkowników nad migracją urządzeń do naszej nowej technologii SmartThings Edge. Na początku tego roku rozpoczęliśmy proces dołączania określonych typów urządzeń podłączonych do koncentratora za pomocą sterowników Edge zamiast Groovy DTH. Zaczęliśmy również oceniać automatyczną migrację urządzeń podłączonych do koncentratora wspieranych przez Groovy DTH do sterowników Edge w wybranych grupach testowych użytkowników. W wyniku tych wysiłków większość użytkowników nie odczuje żadnych zmian w funkcjach urządzenia ani sposobie użytkowania. Od 30 września 2022 r. o godzinie 00:00 (PST) rozpoczniemy proces migracji urządzeń z Groovy DTH do sterowników Edge. Będzie to miało miejsce w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale spodziewamy się, że większość obsługiwanych urządzeń zostanie w pełni zmigrowana do 31 grudnia 2022 r. do godziny 00:00 (czasu PST).

Niewielka liczba urządzeń utraci część funkcji w aplikacji SmartThings. Są to zazwyczaj starsze urządzenia, które nie otrzymały najnowszych aktualizacji ani innego wsparcia od odpowiednich producentów urządzeń. (Zobacz poniższą listę, aby uzyskać więcej szczegółów)

Jeśli masz urządzenia podłączone do koncentratora SmartThings i korzystasz z niestandardowych programów obsługi typów urządzeń Groovy (DTH) zainstalowanych ze SmartThings Groovy IDE, możesz wypróbować poniższe opcje, aby przygotować urządzenie do migracji. Zalecamy wykonanie tych czynności przed grudniem 2022 r., aby uniknąć utraty funkcji urządzenia.

 • UWAGA: Usunięcie urządzenia w SmartThings spowoduje usunięcie go ze wszystkich rutyn, scen lub usług, z którymi jest powiązane. 
 • Opcja 1: Poczekaj, aż SmartThings przeprowadzi migrację urządzenia Zigbee lub Z-Wave do najbliższego obsługiwanego sterownika SmartThings Edge. Proces ten rozpoczyna się 30 września 2022 r. i będzie stopniowo kończony w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Sterownik SmartThings Edge może mieć inną funkcjonalność niż oryginalny niestandardowy Groovy DTH. Ta opcja jest przeznaczona dla urządzeń, które mogą już mieć obsługiwany sterownik Lua i NIE zostaną zmigrowane do ogólnej „rzeczy” (niektóre z nich są wymienione poniżej).
 • Opcja 2: Usuń urządzenie ze SmartThings i odinstaluj niestandardowe Groovy DTH w SmartThings Groovy IDE (przed wyłączeniem Groovy IDE 31 grudnia 2022 r.). Ponownie dodaj swoje urządzenie, które powinno być teraz włączone, przy użyciu obsługiwanego sterownika Edge, jeśli jest dostępny, lub Groovy DTH będącego własnością SmartThings (które zostanie zmigrowane). Ta opcja spowoduje ręczne przeniesienie niestandardowego Groovy DTH do obsługiwanego przez SmartThings sterownika Lua Edge lub Groovy DTH, jeśli jest dostępny.
 • Opcja 3: Usuń urządzenie, zainstaluj niestandardowy sterownik Lua Edge ze społeczności SmartThings tutaj i ponownie dodaj urządzenie. Ta opcja polega na ręcznym przeniesieniu niestandardowego Groovy DTH do niestandardowego sterownika Lua Edge.
 • Opcja 4 (tylko dla urządzeń Zigbee i Z-Wave): Zainstaluj zastępczy niestandardowy sterownik Lua Edge ze społeczności SmartThings tutaj w swoim hubie SmartThings, a SmartThings przeprowadzi migrację urządzenia. Jeśli niestandardowy sterownik Edge znajduje się już w koncentratorze, spróbujemy przeprowadzić migrację urządzenia do tego konkretnego sterownika. Ta opcja polega na przeniesieniu niestandardowego DTH Zigbee/Z-Wave Groovy do niestandardowego sterownika Lua Edge bez konieczności usuwania urządzenia w SmartThings.
 • Opcja 5 (Tylko dla urządzenia LAN): Zainstaluj zastępczy niestandardowy sterownik Lua Edge ze społeczności SmartThings tutaj w swoim hubie SmartThings, a następnie usuń i ponownie dodaj urządzenie. Jeśli nie wykonasz tego procesu przed migracją, urządzenie zostanie przeniesione do ogólnego symbolu zastępczego „Rzeczy”. Ta opcja polega na przeniesieniu niestandardowego Groovy LAN DTH do niestandardowego sterownika Lua Edge.

W przypadku pytań dotyczących aktualizacji niestandardowych DTH lub funkcji Groovy skontaktuj się z programistą, który utworzył oryginalny program obsługi typu urządzenia.

Poniżej znajduje się lista znanych urządzeń, na które wpłynie migracja z Groovy DTH do sterowników Lua Edge Niektóre urządzenia mogą utracić częściową lub pełną funkcjonalność aplikacji SmartThings. Te urządzenia mogą nadal działać poza aplikacją SmartThings.

Urządzenia połączone Zigbee/Z-Wave
MarkaUrządzeniaWpływ na SmartThings
AeotecAeon Siren 5Syrena będzie nadal działać bez możliwości testowania syreny.
FibaroDimmer Version 1To urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
FortrezZSmartAlert Siren & Strobe AlarmSyrena będzie nadal działać bez możliwości testowania syreny.
HaloWszystkie czujniki dymuTo urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
PlantlinkWszystkie czujniki wilgociTo urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
SmartThingsSmartSense Multi Model STSS-MULT-001Czujnik będzie nadal działał, ale nie będzie już działał jako „czujnik garażowy” przy użyciu specjalistycznego DTH.
Spruce (Plaid Systems)Spruce Controller Model PS-SPRZ16-01To urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
StelproWszystkie termostatyTermostat będzie nadal działał, ale nie będzie już wykorzystywał informacji o pogodzie.
Urządzenia podłączone do sieci LAN
MarkaUrządzeniaWpływ na SmartThings
BoseWszystkie głośnikiUrządzenie będzie nadal działać, ale zostanie usunięte z istniejących procedur, aplikacji SmartApps i scen. Po migracji urządzenie można ponownie dodać do odpowiednich automatyzacji. 
D-LinkWszystkie kameryTo urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
Philips odcień (V1)Mostek Philips Hue V1To urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
Starsze aparaty SamsungSamsung SmartCam HD Pro, 6414 i 6417To urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
Starsze urządzenia Samsung
MarkaUrządzeniaWpływ na SmartThings
Telewizory Samsung 2015-2016Wszystkie modele 2015/2016To urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.
Robot odkurzający Samsung Model VR9300KTo urządzenie nie będzie już obsługiwane w aplikacji SmartThings.

Skąd będę wiedzieć, że moje urządzenie zostało przeniesione do sterownika Edge?

Nie ma opublikowanego harmonogramu migracji poszczególnych urządzeń ani nie otrzymasz powiadomienia, że ​​migracja miała miejsce.

Możesz określić, czy urządzenie korzysta ze sterownika Edge w aplikacji SmartThings, wykonując poniższe czynności.

 • Otwórz aplikację SmartThings i wybierz urządzenie
 • Wybierz Więcej opcji (⋮) w prawym górnym rogu
 • Urządzenia z obsługą krawędzi wyświetlają sterownik jako opcję

Co się stanie z moimi automatyzacjami po migracji moich urządzeń? 

Większość urządzeń bezproblemowo przejdzie na nowy sterownik SmartThings Edge bez żadnych zmian w automatyzacji.

W przypadku niektórych urządzeń (głównie niestandardowych urządzeń Groovy) istnieje szansa, że ​​możliwości urządzenia mogą się zmienić w zależności od sposobu migracji. Jeśli po migracji to urządzenie nie jest już kompatybilne z wcześniej powiązanymi automatykami, zostanie usunięte z istniejących procedur lub scen.

Jaki jest wpływ na moje SmartApps (SmartLighting, alerty o niekorzystnych warunkach pogodowych lub niestandardowe SmartApps)?

Nasze najpopularniejsze SmartApps, SmartLighting i alerty o niekorzystnych warunkach pogodowych zostaną przeniesione 30 września 2022 r. o godzinie 00:00 (czasu PST), aby skorzystać z naszej ulepszonej platformy. Te SmartApps pojawią się na karcie Automatyzacja aplikacji SmartThings po przeprowadzeniu migracji. Alert o trudnych warunkach pogodowych zostanie przeniesiony do sekcji Procedury na karcie Automatyzacja. SmartLighting zostanie przeniesiony do nowej wtyczki znajdującej się w sekcji SmartApps na karcie Automatyzacja.

Ten proces będzie trwał kilka miesięcy i spodziewamy się, że zakończy się przed datą zamknięcia integracji Groovy 31 grudnia 2022 r. o godzinie 00:00 (PST) .

Usługi SmartThings, takie jak SmartThings Home Monitor, SmartThings Find i wszelkie inne integracje znajdujące się na karcie Życie, już korzystają z najbardziej aktualnych funkcji i ta zmiana platformy nie będzie miała na nie wpływu.

Wszystkie inne aplikacje Groovy SmartApps stworzone przez SmartThings i inne firmy nie będą już obsługiwane od 31 grudnia 2022 r. o godzinie 00:00 (PST). Niektóre SmartApps innych firm mogą przejść na nasze nowsze integracje wykorzystujące nasze API Rules i Scenes API . Skontaktuj się z twórcą integracji lub sprawdź naszą społeczność SmartThings tutaj, aby uzyskać inne niestandardowe rozwiązania.

Wiele funkcji, które kiedyś znajdowały się w SmartApps, można teraz utworzyć za pomocą sekcji Sceny i procedury SmartThings w Twojej aplikacji. Ten nowy zestaw funkcji ma dodatkową zaletę szybszego sterowania i lokalnego wykonywania. Jeśli nie możesz znaleźć niestandardowego rozwiązania za pomocą społeczności SmartThings tutaj przed zamknięciem 31 grudnia 2022 r., zalecamy odtworzenie konfiguracji SmartApp przy użyciu rutyny lub sceny, jeśli to możliwe.

Co się dzieje z SmartThings Groovy IDE (wykres)? 

SmartThings Groovy IDE zacznie tracić część swojej funkcjonalności 15 października 2022 r. o godzinie 00:00 (PST). Po tej dacie narzędzie nie będzie już pozwalać na tworzenie lub debugowanie (rejestrowanie na żywo, symulacja urządzenia itp.) Groovy DTH i SmartApps. Gdy mamy pewność, że większość użytkowników zdążyła odejść od starszych platform Groovy DTH i SmartApps, planujemy wycofać większość funkcji SmartThings Groovy IDE do 31 grudnia 2022 r. do godziny 00:00 (czasu PST). Po wycofaniu możemy w razie potrzeby zezwolić na bardzo ograniczoną funkcjonalność Groovy IDE, ale całkowicie wyłączymy to narzędzie na początku 2023.

Aby uzyskać dostęp do urządzeń SmartThings za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zalecamy sprawdzenie SmartThings Web pod adresem my.smartthings.com.

Aby korzystać i uzyskać dostęp do niestandardowych sterowników i integracji Edge, odwiedź nasz portal społeczności i programistów SmartThings.

Moje urządzenie wyświetla się jako „rzecz” i nie działa już po migracji. Co ja robię? 

Urządzenia, które nie są już obsługiwane w aplikacji SmartThings lub nie mają równoważnego sterownika Edge na platformie, nie będą sterowane w SmartThings i nie można ich dodać do automatyzacji i zostaną zmigrowane do zastępczego sterownika urządzenia o nazwie „Thing” (placeholder). 

Aby korzystać z tych urządzeń w SmartThings, musisz wypróbować jedną z następujących opcji. 

 • Usuń i ponownie dodaj urządzenie w SmartThings
 • Utwórz lub wykorzystaj niestandardowy sterownik Edge. Aby rozpocząć, odwiedź nasz portal społeczności i programistów SmartThings.

Co się stanie, jeśli moje urządzenie nie działa po migracji? 

Jeśli Twoje urządzenie nie działa poprawnie po migracji, zalecamy wykonanie jednego z poniższych kroków. 

 • Całkowicie zamknij i ponownie otwórz aplikację SmartThings
 • Wyłącz i włącz urządzenie 
 • Usuń i ponownie dodaj urządzenie do SmartThings

Jeśli po wykonaniu tych czynności urządzenie nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z obsługą klienta, wybierając opcję Skontaktuj się z nami z menu (☰) w aplikacji SmartThings.

Co dalej z tą zmianą platformy? 

Ponieważ nadal dostarczamy Ci więcej funkcji i nowych narzędzi oraz przesuwamy SmartThings do przodu w przestrzeni IoT, zawsze będziemy robić, co w naszej mocy, aby każde przejście ze starszych systemów w tym czasie było jak najbardziej płynne i informowało Cię o zmianach jak przychodzą. 

Wypatruj ogłoszeń na blogu SmartThings tutaj i społeczności SmartThings tutaj . Jak zawsze doceniamy Ciebie i społeczność SmartThings. W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Samsung, wybierając opcję Skontaktuj się z nami z menu (☰) w aplikacji SmartThings.

Źródło: Support SmartThings

2 myśli w temacie “Najczęściej zadawane pytania dotyczące rewolucji platformy SmartThings

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s