ZOOZ ZSE41 XS sensor – czujnik otwarcia/zamknięcia dla inteligentnego domu Z-wave

Czujniki otwarcia i zamknięcia to popularne sensory stosowane jako podstawowy element w inteligentnych domach, pozwalają na monitorowanie stanu objektu przykładowo drzwi, okien oraz skrzynki na listy. Ważne są ze względu na bezpieczeństwo, pozwalają na wykrycie niepożądanych wtargnięć lub prób włamania do zamkniętych obiektów, np. mieszkania czy pokoju. Czujnik drzwi i okien inaczej zwany czujnikiem kontaktowym, składa się z dwóch części części: głównej sensora, gdzie znajdują się wszystkie elementy, takie jak chip, antena itd. oraz z drugiej części zawierającej magnes. Działają one na zasadzie detekcji magnetycznej, jeśli sensor odczyta brak magnesu znaczy to, że drzwi zostały otwate, sensor automatycznie wysyła sygnał do aplikacji SmartThings na smartfonie, informując użytkownika o zmianie stanu. W ten sposób użytkownik może łatwo monitorować, drzwi lub okna czy są zamknięte, a w przypadku otwarcia, otrzymuje natychmiast powiadomienie, co pozwala na szybką reakcję. Uruchomienie alarmu, syreny, powiadomienie policji. Zapraszam do recenzji czujnika kontaktowego, stworzonego przez pasjonatów idei inteligentnego domu producentów Zooz i ich czujnika Zooz ZSE41 Open Close XS Sensor. Jest ona wyjątkowa, ponieważ to 100 urządzenie recenzowane na blogu.

Wpis powstał dzięki uprzejmości firmy Z-Control, która wypożyczyła sensory na czas testów.

Opis

Zooz ZSE41 Open Close XS Sensor to podstawowy czujnik kontaktowy składa się z dwóch części głównego sensora i magnesu. Główną funkcją czujnika jest informowanie o rozłączeniu, czyli otwarciu lub zamknięciu, w przypadku zbliżenia części. Czujnik został tak skonstruowany, że detekcja następuje z obu stron urządzenia, w miejscach narysowanych lini. W obudowie umieszczono małą diodę LED, która służy do sygnalizowania zmiany stanu sensora. Maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem to ≤ 6,35 mm (w stanie zamkniętym). Komunikacja odbywa się po protokole Z-wave, przy zastosowaniu nowego chipa Z-wave serii 700 z zasięgiem do 90 metrów. Przekłada się to na szybkie reakcje czujnika, zmiana stanu jest szybko wysyłana do centrali SmartThings. Zasilany jest poprzez jedną baterię CR2032. Sensor ma małe wymiary, jego główny moduł ma 4,82 x 2,54 x 0,8 cm, a magnes: 3,2 x 0,8 x 0,8 cm. Dostępny jest tylko w białym kolorze. Przystosowany jest do działania w warunkach pokojowych 0°C – +40°C. Istnieje możliwość zakupu dedykowanej obudowy wodoodpornej, aby zamontować czujnik w dowolnym miejscu na zewnątrz.

Detekcja zbliżenia magnesu z prawej strony
 • Plusy
  • Szybkość reakcji na platformie SmartThings
  • Mały rozmiar
  • Przetwarzanie lokalne (sterownik Edge)
 • Minusy
  • Brak

Współpraca z SmartThings

W głównym panelu sterowania sensorem Zooz mamy informację o stanie czujnika „Otwarto” bądź „Zamknięto”. Ostatnio pojawiła się również możliwość graficznego przedstawienia odczytów sensora na wykresach czasu minut, godzin, czy dni. Poniżej mamy informację o wersji oprogramowania układowego oraz informację o stanie synchronizacji. Ostatnią informacją jest aktualny poziom baterii. Na dole znajdziemy sekcję panel „Procedury” (dawniej „Automatyzacje”) znajdziemy tutaj listę procedur, w których używany jest czujnik. Panel „Historii” nie różni się znacznie od innych urządzeń, mamy dostęp do sortowania i przestudiowania historii działań sensora. W ustawieniach „Edytuj” mamy standardową możliwość zmiany nazwy, ikony, lokalizacji, pokoju oraz możliwość dodania do panelu „Ulubione”. Urządzenie posiada dodatkowe ustawienia, zostały one opisane we właściwej sekcji poniżej.

Urządzenie wykonuje przetwarzanie poleceń lokalnie w centrali, z tego też tytułu nawet przy utracie połączenia z Internetem, będzie wykonywać zaprogramowane polecenia. Możliwe jest to ze względu na wykorzystanie przez przełącznik nowego sterownika urządzeń SmartThings Edge.

Przy tworzeniu procedur, dawniej automatyzacje „Jeśli … to Wtedy”, ze względu na specyfikę urządzenia, możliwe jest tylko wykorzystanie warunku „jeśli”. W pierwszej kolejności mamy możliwość otrzymania powiadomienia, o poziomie baterii z zakresu 0 – 100% w tym, czy jest pasująca, większa/mniejsza czy w określonym zakresie. Druga możliwość dotyczy inicjacji procedury ze względu na stan czujnika „Otwarto lub Zamknięto”, „Otwarto” oraz „Zamknięto”, czyli zmiana stanu każdą z tych akcji możemy opóźnić o dowolny czas, jak i ustawić jako warunek wstępny.

Montaż i instalacja Zooz ZSE41 Open Close XS Sensor

Aby zamontować czujnik drzwi i okien, należy wyjąć zabezpieczenie baterii, następnie przykleić w wybrane miejsce dwa moduły sensora. Przykładowo główny moduł czujnika zazwyczaj przyklejamy na ramie np. drzwi, a sam magnez już na samych drzwiach. Pamiętajmy, że wg. specyfikacji maksymalna odległość między elementami musi wynosić 6,35 mm, aby doszło do zmiany stanu.

Przed dodaniem sensora Zooz do aplikacji SmartThings musimy uzyskać dostęp do sterowników SmartThings Edge, które pozwolą na prawidłowe wykrycie urządzenia oraz pozwolą działać sensorowi lokalnie w centrali. W przypadku odłączenia Internetu pozwoli to czujnikowi nadal wysyłać informację do koncentratora SmartThings i będzie on mógł uruchomić zaprogramowane procedury. Szczegółową instrukcję znajdziesz tutaj.

Aby uzyskać dostęp do sterowników, należy wejść na kanał dystrybucji Zooz Edge Drivers, gdzie znajdziesz oficjalne sterowniki SmartThigs Edge. Link: https://bestow-regional.api.smartthings.com/invite/Y723nw3pqxMr. W pierwszej kolejności musimy zalogować się na konto, na którym powstał inteligentny dom. Zaakceptować warunki przystąpienia do programu, a następnie możemy wybrać nowe sterowniki do zainstalowania. Klikając w Available Drivers (Dostępne sterowniki) ukazuje się ich pełna lista, wybieram sterownik o nazwie Zooz ZSE41 XS Open Close Sensor i instalujemy go poprzez kliknięcie Install. W każdej chwili możemy odinstalować klikając Uninstall. Pamiętajmy jednak, że na chwilę obecną możemy takich sterowników Edge zainstalować maksymalnie 80 na jednej centrali.

Aby dodać czujnik otwarcia i zamknięcia Zooz do aplikacji SmartThings, usuń zaślepkę baterii z wnętrza sensora. Na ekranie głównym aplikacji, klikamy Dodaj ( + ), znajdziesz go w prawym górnym rogu ekranu. Następnie Dodaj urządzenie, przesuwamy w dół do sekcji marek Wybór z listy urządzeń, wybieramy markę Zooz, a później Czujnik otwarcia/zamkniecia. Kontynuujemy pierwsze kroki instalacji, klikając Rozpocznij. Wybieramy centralę do połączenia z nowym urządzeniem. Następnie wewnątrz obudowy czujnika, kliknij przycisk 3 razy. Po chwili ukaże się prośba o zeskanowanie kodu QR. My wolimy pomijać procedurę skanowania kodu QR i wpisać go ręcznie. Kod QR znajdziesz wewnątrz na obudowie urządzenia, przepisujemy go. Po chwili czujnik otwarcia zostanie wykryty i dodany do ekosystemu SmartThings. Po pomyślnym znalezieniu urządzenia możemy zmienić jego nazwę, wybrać pokój dla nowego urządzenia, zmienić ikonę oraz dodać do panelu ulubionych. Kończymy proces instalacji, klikając Gotowe. Czujnik otwarcia i zamknięcia pojawi się w wybranym pomieszczeniu. Wymaga on chwili na konfigurację, dlatego w sekcji Sync Status, jest komunikat „5 Pending Changes”.

Zmiana sterownika SmartThings Edge

Jeśli Twoje urządzenie korzysta już ze sterownika brzegowego, możesz swobodnie zmieniać sterowniki Edge, z których korzysta. Społeczność SmartThings może stworzyć lepszy, albo z czasem sam producent stworzy oryginalny. Niekiedy zainstalowany może nie spełniać Twoich wymagań i będziesz szukać lepszych zamienników. W takim przypadku możesz ręcznie zmienić używany sterownik Edge. Aby to zrobić, należy wejść w panel sterujący sensorem. W pierwszej kolejności klikamy Więcej opcji ( ⋮ ), a następnie Sterownik i Wybierz inny sterownik. Z listy dostępnych wybierz ten, który najlepiej działa oraz posiada rozbudowane funkcje, których potrzebujesz. Naszym zdaniem jest to sterownik z kanału dystrybucji Zooz Edge Drivers o nazwie Zooz ZSE41 XS Open Close Sensor. Klikamy jego nazwę, dalej Użyj tego sterownika. Akceptujemy wybór, wybierając przy komunikacie OK. Następuje zmiana sterownika, może być potrzebna chwila na odświeżenie panelu sterowania. Możesz wyjść i wejść z panelu sensora. Na koniec ukaże się zaktualizowany panel sterowania z nowymi odczytami oraz opcjami.

Jeśli korzystałeś z sensorów Zooz przed końcem 2022 roku, Twoje urządzenie może nie korzystać jeszcze ze sterownika SmartThings Edge. W przyszłości wszystkie urządzenia Zigbee i Z-wave przejdą na nowe sterowniki, nastąpi to po wygaśnięciu w ekosystemie środowiska programistycznego Groovy. Ewentualnie możemy wymusić ręcznie zmianę na nowy sterownik. Niestety, aby zmienić sterownik, konieczne jest jego usunięcie i ponowne dodanie do platformy inteligentnego domu SmartThings.

Dodatkowe ustawienia czujnika kontaktowego Zooz

Czujnik Zooz ZSE41 posiada dodatkowe Ustawienia w menu Więcej opcji ( ⋮ ). Możemy dostosować jego działanie do naszych preferencji.

 • LED Indicator – czy wskaźnik diody LED ma sygnalizować zmianę stanu.
 • Low Battery Alert Threshold – próg otrzymania ostrzeżenia o niskim poziomie baterii
 • Reported State with Magnet Close – zgłaszany stan z magnesem, kiedy mamy otrzymywać powiadomienie jak jest rozłączany czy złączany sensor
 • Contact Open Delay – opóźnienie alertu otwarcia
 • Contact Close Delay – opóźnienie alertu zamknięcia

Usunięcie z ekosystemu SmartThings

Aby usunąć sensor kontaktowy Zooz z ekosystemu SmartThings, należy wejść w główny ekran urządzenia. Kliknąć Więcej opcji ( ⋮ ) w prawym górnym rogu ekranu, a następnie Edytuj. W panelu edycji, wybieramy Usuń urządzenie. Następnie potwierdzamy operację, stukając Usuń. Następnie należy kliknąć 3 razy przycisk wewnątrz obudowy. Po chwili następuje komunikat o pozytywnym usunięciu.

Resetowanie czujnika Zooz

Aby zresetować urządzenie, zdejmij obudowę urządzenia. Kliknij przycisk w jego wnętrzu w następującej kolejności: kliknij dwa razy, następnie przytrzymaj go przez 10 sekund, aż dioda LED zacznie świecić w sposób ciągły. Natychmiast po tym kliknij przycisk jeszcze dwa razy. Dioda LED zamiga trzy razy, aby potwierdzić pomyślne zresetowanie.

Gdzie zakupić ?

Zooz ZSE41 Open Close XS Sensor dostępny jest szeroko w polskiej dystrybucji. Znajdziesz go m.in. w sklepie Z-Control w cenie 185 PLN. W pudełku znajduje się czujnik, bateria CR2032, dwustronną naklejkę oraz skróconą instrukcję obsługi w języku angielskim. Instrukcja w języku polskim dostępna jest do pobrania poniżej, sprzedawca zamieszcza również drukowany egzemplarz do sensora. Producent zapewnia 2 lata gwarancji.

2 myśli w temacie “ZOOZ ZSE41 XS sensor – czujnik otwarcia/zamknięcia dla inteligentnego domu Z-wave

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s