Standard Matter w ekosystemie inteligentnego domu SmartThings

Ponownie poruszamy temat nowego standardu IoT Matter, tym razem przedstawiamy poradnik dotyczący integracji Matter i urządzeń Matter z inteligentnym domem SmartThings. Przypomnijmy standard Matter, został niedawno wydany i jako pierwszy na rynku dodany do centrali platformy SmartThings. Szczegółowy opis specyfikacji przedstawiliśmy we wcześniejszym wpisie. Dziś zaś zajmiemy się sposobem integracji i działania nowego standardu w ekosystemie SmartThings.

W czym rzecz? Czyli pokrótce o Matter

Matter to nowy protokół urządzenia Smart Home stworzony w celu rozszerzenia ekosystemu inteligentnego domu i uproszczenia korzystania z urządzenia dla klientów. Obejmuje to obsługę wielu administratorów w celu udostępniania wbudowanych urządzeń Matter między obsługiwanymi platformami. Materia zostanie również ujednolicona w całej branży, dzięki czemu wdrażanie urządzeń będzie tak płynne, jak to tylko możliwe, przy użyciu protokołu połączenia opartego na protokole IP z Wi-Fi, Thread i Ethernet. 

Firma SmartThings współpracuje z innymi liderami branży technologicznej w celu zdefiniowania i opracowania protokołu Matter. Z przyjemnością ogłaszamy, że od 24 października 2022 r . SmartThings obsługuje integracje Matter. Ponieważ protokół stale się rozwija, nie możemy się doczekać dodania nowych funkcji i bardziej niezawodnej biblioteki urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa Matter i czego potrzebujesz, aby skorzystać z protokołu, zapoznaj się z poniższymi sekcjami. 

Czego potrzebuję, aby korzystać z urządzeń Matter? 

W Matter istnieje kilka ważnych pojęć, które składają się na wdrożenie i kontrolę nad urządzeniem. 

 • Matter Commissioner — komisarz Matter służy do łączenia urządzenia Matter z kontrolerem Matter podczas procesu wdrażania. Twoje urządzenie mobilne z aplikacją SmartThings będzie zleceniodawcą, który ułatwi to połączenie. 
 • Matter Controller — kontroler Matter będzie hubem odpowiedzialnym za sterowanie urządzeniem Matter po jego zainstalowaniu. Aby połączyć urządzenia zbudowane na Thread, potrzebujesz kontrolera Matter, który zawiera Thread Border Router. Pamiętaj, że ten protokół umożliwia posiadanie w systemie wielu kontrolerów różnych marek, które mogą ze sobą współpracować. W momencie publikowania tego artykułu wśród kontrolerów Samsung Matter znajdują się centrale SmartThings 2018 Hub (IM6001-V3P01) Aeotec Smart Home Hub . Koncentrator SmartThings 2015 (STH-ETH i inne) to kontroler Matter, który obsługuje urządzenia Matter za pomocą połączeń WiFi/LAN, ale nie zawiera routera Thread. Nadal możesz łączyć urządzenia Thread w SmartThings za pomocą routera Thread Border innej firmy. Poniżej więcej informacji.
 • Matter Device – To inteligentne urządzenie domowe, którym będziesz sterować za pomocą SmartThings. Dopóki urządzenie ma etykietę Matter, będziesz mógł połączyć je z dowolnym obsługiwanym kontrolerem Matter w aplikacji SmartThings. Znaczek Matter na opakowaniu urządzenia wskaże, czy urządzenie wymaga kontrolera Matter z routerem Thread border.

Wymagania sprzętowe/oprogramowania SmartThings Matter

 • Jeśli używasz aplikacji SmartThings jako komisarz Matter, będziesz potrzebować:
  • Urządzenie z systemem Android z aplikacją SmartThings w wersji 1.7.91 lub nowszej.
  • Urządzenie z systemem iOS 16.2 lub nowszym i aplikacją SmartThings w wersji 1.6.94 lub nowszej.
 • Jeśli używasz kontrolera Samsung SmartThings Matter wymienionego powyżej, będzie on wymagał oprogramowania układowego w wersji 45.9 lub nowszej zgodnego z wymienionymi modelami.

Jeśli masz certyfikowane urządzenie Matter, kontroler i komisarz, jak opisano powyżej, możesz dodać urządzenia Matter do SmartThings i zacząć korzystać z tego nowego protokołu. 

Skąd mam wiedzieć, czy nowe urządzenie używa standardu Matter ? 

Matter zapewnia znormalizowaną etykietę i branding, aby poinformować Cię, które urządzenia współpracują z protokołem i co robią. 

Znaczek Matter będzie umieszczany na opakowaniach urządzeń Matter. Każde urządzenie będzie zawierało również kod QR, który jest używany podczas procesu parowania. Ten kod QR zawiera 11- lub 21-cyfrowy kod konfiguracyjny, którego można użyć, jeśli nie można zeskanować kodu QR. 

Urządzenia Matter zbudowane na protokole Thread będą miały specjalne oznaczenia wskazujące, czy urządzenie działa jako Matter Thread Border Router (używany do łączenia urządzeń Thread), czy jako urządzenie Thread, które wymaga routera granicznego. 

UWAGA: Niektóre urządzenia zbudowane przed uruchomieniem Matter mogą uzyskać obsługę Matter poprzez aktualizację oprogramowania układowego, ale jest to całkowicie zależne od urządzenia i jego producenta. Na przykład SmartThings 2018 Hub, SmartThings 2015 Hub (wymaga routera Thread border do połączeń Thread) i Aeotec Smart Home Hub zostały stworzone przed Matter, ale będą obsługiwać protokół z aktualizacją oprogramowania układowego, mimo że nie mają jeszcze znaczka Matter ani brandingu na urządzeniu lub opakowaniu.  

Jak podłączyć urządzenia Matter do ekosystemu SmartThings

Matter zapewnia płynny i bezproblemowy proces łączenia urządzeń. Przed dodaniem urządzenia upewnij się, że masz obsługiwany kontroler Matter, tzw. komisarza i urządzenie wspierające standard.

Jeśli urządzenie Matter jest w trybie parowania, w aplikacji SmartThings może pojawić się wyskakujące okienko z prośbą o dodanie tego urządzenia i rozpoczęcie procesu dołączania. Wtedy pomijane są kroki 1-3, z poniższej instrukcji. 

Możesz ręcznie dodać urządzenie Matter do obsługiwanego kontrolera Matter, wykonując następujące czynności. 

 1. Otwórz aplikację SmartThings 
 2. Wybierz Dodaj (+) i wybierz Dodaj urządzenie
 3. Stuknij opcję Skanuj , aby zeskanować kod kreskowy lub wybrać markę urządzenie
 4. Zeskanuj kod QR na urządzeniu
  • Wybierz Enter w obszarze Wprowadź kod konfiguracji, jeśli używasz kodu konfiguracji zamiast kodu QR
 5. Wybierz koncentrator pomieszczenie dla urządzenia
 6. Poczekaj, aż urządzenie połączy się z aplikacją
 7. Po połączeniu wybierz sieć Wi-Fi lub Thread , jeśli to konieczne
  • Użytkownicy dodający urządzenia Thread z koncentratorem SmartThings 2015 będą musieli wybrać istniejący router brzegowy Thread i wprowadzić jego klucz sieci Thread.
 8. Po nawiązaniu połączenia możesz zmienić nazwę urządzenia i stuknąć Zapisz

Połącz urządzenia Matter w SmartThings z innymi usługami 

Korzystając z wielu administratorów, możesz łączyć wbudowane urządzenia Matter z aplikacji SmartThings z innymi platformami Smart Home np. aplikacją Apple HomeKit, jednocześnie gdy są one nadal połączone ze SmartThings. Aby połączyć się z usługami stron trzecich, musisz mieć zainstalowaną i skonfigurowaną aplikację tej usługi. 

Po podłączeniu urządzenia Matter do SmartThings możesz wykonać poniższe czynności, aby udostępnić je usłudze innej firmy. 

 1. Otwórz aplikację SmartThings 
 2. Wybierz urządzenie Matter, które chcesz udostępnić
 3. Wybierz Więcej (⋮) i wybierz Udostępnij innym usługom
  • Sekcja Połączone usługi pokazuje usługi, którym urządzenie jest już udostępnione
 4. Wybierz Udostępnij urządzenie 
 5. Aplikacja wygeneruje kod QR i kod konfiguracji na ekranie
  • Uwaga: ten kod jest generowany specjalnie na potrzeby procesu udostępniania i różni się od kodu QR znajdującego się fizycznie na urządzeniu 
 6. Otwórz aplikację innej firmy i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie Matter
 7. Zeskanuj kod QR lub wprowadź kod konfiguracyjny wygenerowany przez SmartThings

Aby usunąć dostęp do urządzenia, które udostępniłeś usłudze innej firmy, musisz wykonać czynności w aplikacji innej firmy, aby usunąć urządzenie. Skontaktuj się z obsługą tej usługi innej firmy, aby uzyskać pomoc w usuwaniu urządzenia. 

Korzystanie z routera granicznego innej firmy w SmartThings.

Jeśli masz koncentrator SmartThings 2015 (STH-ETH i inne ), będziesz potrzebować routera granicznego innej firmy, aby połączyć urządzenia Thread w SmartThings. Router Thread Border będzie działał jako punkt dostępu do połączenia między urządzeniem Thread a SmartThings Hub przy użyciu protokołu Matter w celu połączenia sieci Thread z lokalną siecią IP, w szczególności Wi-Fi lub Ethernet.

Listę obsługiwanych urządzeń Matter Thread znajdziesz tutaj. Proces konfigurowania Thread Border Router będzie zależał od każdej marki. Skontaktuj się z ich zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać informacje na temat podłączania routera granicznego.

Aby używać routera granicznego jako punktu połączenia w SmartThings, musisz upewnić się, że koncentrator SmartThings i router graniczny innej firmy są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi/LAN. 

Gdy router Thread Border zostanie skonfigurowany i podłączony do tej samej sieci co koncentrator, zobaczysz opcję wyboru tej sieci wątków podczas dołączania urządzeń.

Twoja sieć Thread będzie miała 32-znakowy klucz sieciowy, który będziesz musiał wprowadzić podczas łączenia się z tym routerem Thread Border podczas wdrażania. Ten klucz można znaleźć na routerze granicznym lub w aplikacji innej firmy, której użyłeś do skonfigurowania routera granicznego.

Dodaj urządzenia Matter z usługi innej firmy do aplikacji SmartThings 

Jeśli urządzenie Matter jest skonfigurowane i zarejestrowane w aplikacji dla usługi innej firmy, to urządzenie nadal może być udostępniane SmartThings za pomocą Matter. Każda aplikacja innej firmy będzie miała własny sposób zarządzania udostępnianiem urządzeń innym usługom, takim jak SmartThings.

Skontaktuj się z obsługą tej usługi innej firmy, aby uzyskać pomoc dotyczącą udostępniania urządzeń Matt. 

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami Matter

Poniżej opisaliśmy kilka najczęściej spotykanych błędów, które mogą się pojawić podczas użytkowania nowego standardu Matter.

Nie można włączyć urządzenia Matter

Jeśli nie możesz zainstalować urządzenia, spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności. 

 1. Upewnij się, że do inteligentnego domu dodano SmartThings lub kontroler Matter innej firmy.
 2. Upewnij się, że kod QR jest w pełni widoczny podczas skanowania, a aparat działa prawidłowo. W razie potrzeby możesz użyć kodu instalacyjnego na urządzeniu zamiast skanować kod QR.
 3. Sprawdź, czy urządzenie Matter jest w trybie parowania i czy jest w zasięgu zarówno komisarza Matter (urządzenie z aplikacją SmartThings), jak i kontrolera Matter (SmartThings lub hub innej firmy). Po podłączeniu do kontrolera Matter urządzenie Matter nie będzie już musiało łączyć się bezpośrednio z komisarzem Matter.
 4. Zresetuj urządzenie Matter zgodnie z instrukcjami producenta i całkowicie uruchom ponownie aplikację SmartThings.
Aplikacja SmartThings prosi o usunięcie połączonej usługi z urządzenia

Podczas gdy urządzenia Matter mogą bezproblemowo współpracować z wieloma usługami Smart Home; każde urządzenie może być podłączone tylko do 5 różnych usług . Jeśli urządzenie jest już połączone z usługami , musisz usunąć je z jednej z usług, zanim będzie można je ponownie udostępnić za pomocą wielu administratorów. 

Nie widzę sygnału Matter Wifi ani Thread podczas parowania urządzenia

Jeśli nie możesz wybrać kontrolera SmartThings Matter lub wybrać wątku lub sieci Wi-Fi dla swojego urządzenia Matter, spróbuj wykonać następujące czynności. 

 1. Sprawdź, czy kontroler Matter jest online i działa, w przeciwnym razie nie będziesz mógł go wybrać podczas rejestracji.
 2. Jeśli sieć, z którą się łączysz, wyświetla komunikat Sieć ze słabym sygnałem , upewnij się, że router Wi-Fi lub Thread znajduje się wystarczająco blisko urządzenia, aby nawiązać połączenie.
 3. Jeśli sieć, z którą się łączysz, wyświetla komunikat Sieć niekompatybilna , upewnij się, że urządzenie, z którym się łączysz, jest zgodne z częstotliwością GHz (2,4 GHz vs 5 GHz) i typem zabezpieczeń sieci.
 4. Uruchom ponownie urządzenie Matter i kontroler Matter przed ponowną próbą włączenia urządzenia.
Moje podłączone urządzenie Matter nie działa

Może być kilka powodów, dla których Twoje urządzenie Matter może przestać działać w trybie offline lub nie działać. Spróbuj wykonać poniższe czynności, jeśli urządzenie jest niedostępne. 

 1. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu obsługiwanego kontrolera Matter i czy nie ma żadnych przeszkód, które mogą powodować zakłócenia między urządzeniem a kontrolerem.
 2. Jeśli to możliwe, wyłącz i ponownie włącz urządzenie Matter
 3. Uruchom ponownie aplikację SmartThings
 4. Upewnij się, że urządzenie otrzymuje odpowiednią moc
  • W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie sprawdź, czy bateria jest wystarczająca dla urządzenia. Niektóre urządzenia zasilane bateryjnie mogą zacząć się psuć, zanim całkowicie wyczerpią się przy 0%. 
  • W przypadku urządzeń zasilanych z sieci należy upewnić się, że zostały one zainstalowane zgodnie ze specyfikacjami producenta i że nie występują wahania napięcia.
 5. Wyłącz i włącz ponownie podłączony kontroler Matter
 6. Usuń i ponownie dodaj urządzenie Matter

Jeśli nadal nie możesz niezawodnie kontrolować swojego urządzenia Matter, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Samsung SmartThings, wybierając opcję Skontaktuj się z nami Menu (☰) w mobilnej aplikacji SmartThings.

Źródło: SmartThings Support

2 myśli w temacie “Standard Matter w ekosystemie inteligentnego domu SmartThings

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s