FIBARO Valve Shut-Off Controller – automatyczna nakładka na zawór

Recenzowaliśmy do tej pory kilka czujników zalania oraz czujników gazów. Sensory te mają za zadanie wykryć pojawienie się wody, czy niebezpiecznego gazu. A następnie poinformować o tym fakcie domowników. Później już do nas należy odpowiednia interwencja i ratowanie majątku. Niestety awaria może wystąpić również pod naszą nieobecność, a już najgorzej w momencie kiedy będziemy na dłuższym urlopie, np. w ciepłych krajach. Na szczęście z rozwiązaniem przychodzą automatyczne zawory (elektrozawory) umożliwające otwieranie i zamykanie przepływu cieczy czy gazu. Inna ich nazwa to siłowniki, będące nakładką na dany rodzaj zaworu. Głównym zadaniem elektrozaworów jest całkowite odcięcie inteligentego domu od danego medium. W przypadku wykrycia zalania, główny zawór wody automatycznie jest zamykany znacznie ograniczając straty materialne. Dzisiaj przyjrzymy się inteligentnej nakładce na zawór produkcji Zipato. Zapraszam do recenzji FIBARO Valve Shut-Off Controller oznaczonego jako GR-105.EU.G.

Recenzja powstała dzięki uprzejmości firmy FIBARO, która wypożyczyła sprzęt na testy.

Siłowniki to urządzenia mechaniczne lub elektryczne, które służą do automatycznego otwierania i zamykania zaworów lub innych elementów sterujących przepływem cieczy lub gazu. Siłownik zamocowany jest na zaworze i może być sterowany ręcznie lub za pomocą systemu sterowania automatycznego.

Siłowniki hydrauliczne wykorzystują hydrauliczny układ napędowy do poruszania elementów zaworu, natomiast siłowniki pneumatyczne wykorzystują sprężone powietrze. Siłowniki elektryczne, zwane również elektromechanicznymi, zasilane są energią elektryczną i przekształcają ją w ruch mechaniczny.

Nakładki na zawory, zwane też przystawkami, są urządzeniami montowanymi na istniejących zaworach, aby umożliwić ich automatyczne sterowanie. Nakładki na zawory są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, aby pasować do różnych typów zaworów. Nakładki na zawory są zwykle wyposażone w siłowniki, które służą do otwierania i zamykania zaworu. Przed zakupem należy się upewnić czy wybrana nakładka będzie pasować na dany zawór. Zadbać trzeba o odpowiednią ilość miejsca na siłownik, jak i możliwość jego pełnego zamknięcia. Niektóre z nich wymagają również stałego dostępu do zasilania.

Przepełnione wanny, przeciekające pralki czy awarie rurociągów gazowych i wodnych – uszkodzenia mogą pojawić się niemal wszędzie i spowodować ogromne koszty. Nakładka na zawór może temu zapobiec. To sterowany silnikiem sterownik do automatycznego zatrzymywania przepływu w rurach gazowych i wodnych. Jest wyposażony w technologię Z-Wave i staje się częścią inteligentnego domu – zamknięcie zaworu może być wywołane ręcznie lub automatycznie w scenach zdefiniowanych w centrali. 

Instalacja jest bardzo łatwa. Nakładka jest dostarczana w komplecie ze zasilaczem, mocowaniem i skróconą instrukcją uruchomienia. Jest łatwa w montażu na istniejącym zaworze kulowym i rurach o standardowym rozmiarze ½” i ¾”. Instalacja przebiega bez ingerencji w obieg wody lub gazu. 

Opis

FIBARO Valve Shut-Off Controller o numerze seryjnym GR-105.EU.G to automatyczny zawór umożliwiający otwieranie i zamykanie przepływów wody/gazu działający w oparciu o technologię Z-wave Plus. Dzięki innym sensorom w Smart Home, które wkrywają zdarzenie, może odciąć dopływ wody/gazu. Czas otwierania i zamykania sięga od 5 do 10 sekund. Moment obrotowy 30-60 kg-cm. Dość łatwy w montażu na zaworze kulowym (woda nie musi być odprowadzana), do wszystkich standardów rur, w tym ½” i ¾”. Na górnej obudowie znajduje się przycisk do ręcznego sterowania zaworem, jak i dioda LED sygnalizująca stan urządzenia. Siłownik działa, jako reapeater sieci Z-wave, wzmacniając jej sygnał i powiększając zasięg. Urządzenie zasilane jest prądem z gniazdka, dzięki zasilaczowi 12V DC / 1A. Kabel przy siłowniku ma długość 140 cm, zaś zasilacz 150 cm, w sumie to prawie 3 metry długości. Wymiary 14,5 x 8,5 x 7,4 cm. Przeznaczony do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń zamkniętych.

  • Plusy
    • Dość łatwy montaż
    • Posiada przycisk, pozwalający na ręczne sterowanie
    • Działa jako reapeater sieci Z-wave
  • Minusy
    • Cena
    • Brak dedykowanego sterownika/tym samym ograniczenie funkcji
    • Przetwarzanie lokalne / dostępny sterownik Edge

Współpraca z SmartThings

W głównym panelu sterowania urządzeniem mamy tylko jedną informację o tym, czy zawór jest otwarty „Otwarto”, czy zamknięty „Zamknięto”. Dodatkowo stan zaworu jest sygnalizowany za pomocą ikony urządzenia. Na dole znajdziemy sekcję „Procedury” mamy tutaj listę procedur, w których używany jest zawór. Panel „Historia” nie różni się od innych urządzeń, mamy dostęp do sortowania i przestudiowania historii działań siłownika. W ustawieniach „Edytuj” mamy standardową możliwość zmiany nazwy, lokalizacji, pokoju oraz możliwość dodania do panelu „Ulubione”.

Urządzenie wykonuje przetwarzanie poleceń lokalnie w centrali, z tego też tytułu nawet przy utracie połączenia z Internetem, będzie wykonywać zaprogramowane polecenia. Możliwe jest to ze względu na wykorzystanie przez przełącznik nowego sterownika urządzeń SmartThings Edge.

Tworzenie procedur (dawniej automatyzacje) „Jeśli … to Wtedy” musimy podzielić na dwa etapy, ponieważ znacznie różnią się dostępne opcje jeśli inicjujemy warunek „Jeśli” bądź „Wtedy”. W pierwszej możliwości „Jeśli” urządzenie pozwala na wybranie stanu zaworu „Otwarto” i „Zamknięto”, tym samym możemy otrzymać powiadomienie, kiedy tylko ustalony przez nas stan zostanie osiągnięty. Posiadamy również możliwość ustawienia, jak długo dany stan ma trwać, zanim uruchomiona zostanie procedura. Dodatkowo czy ma być to warunek wstępny. W drugiej możliwości „Wtedy”, mamy ponownie opcje zaworu „Otwarto” i „Zamknięto”. Akcję zmiany stanu możemy opóźnić o dowolny czas.

Montaż FIBARO Valve

Inteligentna nakładka przeznaczona jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby montaż wykonała odoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i normy bezpieczeństwa. Nie próbój samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować siłownika. Na grafice poniżej zaznaczono najważniejsze elementy, w instrukcji znajdziesz do nich odwołania.

Aby zamontować urządzenie umieść je nad fizycznym zaworem, sprawdź czy wielkość i długość ramion pasuje oraz czy siłownik ma miejsce na wykonanie obrotu (zamknięcia). Dopasuj dźwignię zaworu (4), aby obejmowała ona rączkę zaworu (5). Przymocuj nakładkę do zaworu lekko zaciskając dołączone do zestawu opaski(3). Dostosuj pozycję urządzenia tak, aby oś pracy zaworu znajdowała się dokładnie nad osią obrotu dotychczasowego zaworu na rurze. Jeśli oś została ustawiona prawidłowo, dokeć opaski uciskowe (3) przytrzymujące urządzenie (1). Można teraz podłączyć zasilanie urządzenia. Kabel w sumie ma długość 290 cm.

Aby sprawdzić działanie zaworu, naciśkaj czerwony przycisk na urządzeniu. Po kliknięciu, zawór się zamknie, po kolejnym naciśnieciu otworzy. Sprawdź czy proces przegiega prawidłowo. Jeśli konieczne, możesz poluźnić obejmę (3) i poprawić ustawienie osi obrotu względem mechanicznego zaworu (7). Dodatkowo upewnij się ze zawór zamykany jest szczelnie. Możesz użyć uchwytu (6), aby przetestować możliwość manualnego zamknięcie/otwarcia zaworu.

Jeśli po całkowitym zamknięciu zaworu, nadal występuje przepływ substancji/gazu. Należy wymienić zawór na nowy. W prywatnym budownictwie możesz to wykonać sam lub z pomocą profesjonalisty, w budownictkie komunalnym (w blokach) należy skontaktować się ze wspólnotą, bądź spółdzielnią mieszkaniową.

Instalacja FIBARO Valve

Przed dodaniem nakładki na zawór do aplikacji SmartThings musimy uzyskać dostęp do sterowników SmartThings Edge, które pozwolą na prawidłowe wykrycie urządzenia oraz pozwolą sterować zaworem lokalnie w centrali. W przypadku odłączenia Internetu pozwoli zaworowi reagować na zagrożenia.

W tym celu instalacji sterownika SmartThings Edge należy wejść na stronę (https://api.smartthings.com/invitation-web/accept?id=450930c1-02a6-43d8-adaa-4cbc51027956) oraz zalogować na konto Samsung, na którym został zbudowany Twój inteligentny dom. Zaakceptować warunki przystąpienia a następnie możemy wybrać nowe sterowniki do zainstalowania, wybierając ACCEPT. Klikając w Available Drivers (Dostępne sterowniki), wybieramy pożądane przez nas sterowniki urządzeń, w tym wypadku Z-Wave Valve, instalujemy je poprzez kliknięcie Install. W każdej chwili możemy odinstalować, klikając Uninstall. Pamiętajmy, że na chwilę obecną możemy zainstalować sterowników Edge maksymalnie 50. W przyszłości ta procedura nie będzie konieczna, do prawidłowego wykrycia zaworu.

Aby dodać inteligentną nakładkę do aplikacji SmartThings, musimy wykonać poniższą instrukcję. Na ekranie głównym aplikacji klikamy przycisk Dodaj ( + ), w prawym górnym rogu ekranu. Następnie Dodaj urządzenie, przesuwamy w dół do sekcji marek Wybór z listy urządzeń, i tu niespodzianka wybieramy markę POPP, a później Zawór. Kontynuujemy pierwsze kroki instalacji, klikając Rozpocznij. Wybieramy centralę do połączenia z nowym urządzeniem. Następnie na obudowie siłownika, kliknij trzykrotnie czerwony przycisk. Po chwili zawór zostanie wykryty i dodany do ekosystemu SmartThings. Może pojawić się komunikat o braku wsparcia pewnych funkcji bezpieczeństwa, pomijamy powiadomienie, wybierając OK. Po pomyślnym znalezieniu urządzenia, możemy zmienić jego nazwę na np. FIBARO Valve. Wybrać pokój dla nowego urządzenia, zmienić ikonę oraz dodać do panelu ulubionych. Kończymy proces instalacji, klikając Gotowe. Nakładka działa prawidłowo i reaguje na żądania. Jednak, jak możecie zauważyć ekosystem nie przypisał odpowiedniego sterownika zaworowi. Będzie konieczne jego ręczna zmiana, o tym poniżej.

FIBARO Valve a zmiana sterownika SmartThings Edge

Aby zmienić sterownik należy wejść panel sterowania urządzenia. Następnie klikamy Więcej opcji ( ⋮ ), z listy wybieramy Sterownik i Wybierz inny sterownik. Z listy dostępnych wybierz sterownik Z-Wave Valve od developera SmartThings Drivers (Beta). Z przeprowadzonych testów, wynika, że ten najlepiej komunikuje się z urządzeniem. W przyszłości, inne nowsze sterowniki mogą posiadać bardziej rozbudowane funkcje, zachęcamy do eksperymentów. Potwierdzamy wybór sterownika Z-Wave Valve, klikając OK. Możecie zauważyć zmieniła się ikona i dostępne opcje sterowania urządzeniem.

Jeśli korzytałeś z inteligentnej nakładki przed końcem 2022 roku, twoje urządzenie może nie korzystać jeszcze ze sterownika SmartThings Edge. W przyszłości wszystkie urządzenia Zigbee i Z-wave przejdą na nowe sterowniki, nastąpi to po wygaśnięciu w ekosystemie środowiska programistycznego Groovy. Ewentualnie możemy wymusić zmianę sterownika ręcznie. Niestety, aby zmienić sterownik konieczne jest jego usunięcie i ponowne dodanie do ekosystemu inteligentnego domu.

Usunięcie z ekosystemu SmartThings

Aby usunąć zawór FIBARO z ekosystemu SmartThings, należy wejść w główny panel sterowania urządzenia. Kliknąć Więcej opcji ( ⋮ ) w prawym górnym rogu ekranu, a następnie Edytuj. W panelu edycji, wybieramy Usuń urządzenie. Następnie potwierdzamy operację, stukając Usuń.

Resetowanie FIBARO Valve

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje na temat kontrolera Z-Wave i ustawień użytkownika zostaną usunięte. I będzie ono gotowe do połączenia z nową centralą. Aby zresetować inteligentną nakładkę na zawór, naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk na obudowie, przez 10 sekund. Po kilku sekundach urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Dioda LED zacznie migać sygnalizując gotowość do połączenia z innym koncentratorem.

Gdzie zakupić ?

FIBARO Valve Shut-Off Controller dostępny jest w oficjalnym sklepie producenta MojeFIBARO, w cenie 399 PLN, choć możemy go znaleźć już za 279 PLN. Zawartość pudełka to opisywany siłownik, zasilacz, zestaw do mocowania oraz skrócona instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Instrukcja

Zawartość opakowania

2 myśli w temacie “FIBARO Valve Shut-Off Controller – automatyczna nakładka na zawór

  1. To jest chińska produkcja i spokojnie można to kupić za ok 150 pln (tak działa ze SmartTho.gs). Dlatego wybierasz jako POPP. Fibaro tylko przykleja etykietkę i dowala marżę.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s